Urząd Pracy w Gdyni regularnie publikuje statystyki i inne informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tak było też w grudniu, kiedy na stronach urzędu pojawiły się statystyki dotyczące listopada 2017 roku. Czy sytuacja na rynku pracy się poprawia?

Bezrobocie w Gdyni

W listopadzie bieżącego roku w Powiatowy Urzędzie Pracy w Gdyni było zarejestrowanych 3154 osób bezrobotnych. Oznacza to znaczący spadek ich liczby ogółem w Gdyni w stosunku do listopada 2016 roku, kiedy w pośredniaku zarejestrowanych było 4116 osób.

Spośród ponad 3 tys. bezrobotnych 62,2 proc. to kobiety, co oznacza, że to panie mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia w Gdyni niż panowie. Ponad 40 proc. osób zarejestrowanych w PUP w Gdyni to osoby długotrwale bezrobotne. Jedynie 18,4 proc. wszystkich bezrobotnych ma zaś prawo do zasiłku.

Tylko w listopadzie 2017 roku w PUP w Gdyni zarejestrowano 589 osób, a jednocześnie wyrejestrowano 654 osoby. Większość z tych, którzy opuścili rejestry, znalazło pracę zawodową w Gdyni lub w okolicy.

Szanse na zatrudnienie

Z uwagi na fakt, że do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni sukcesywnie zgłaszane są nowe oferty pracy od pracodawców, zwiększa się szansa na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W listopadzie 2017 roku pojawiło się 867 ofert, ale w październiku było ich aż 1123. Pochodzą z różnych gałęzi gospodarki i dotyczą pracy na różnych stanowiskach, także na takich, na których nie są wymagane żadne szczególne umiejętności i wykształcenie.

Dla chętnych PUP w Gdyni oferuje szkolenia grupowe i indywidualne, pozwalające na nabycie przez bezrobotnych nowych kompetencji zawodowych. Szkolenia grupowe są organizowane zgodnie z planem szkoleń, który przewiduje organizację i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych w kierunkach zgodnych z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy. Są na nie kierowane wyłącznie te osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne, mają ustalony I lub II profil pomocy, uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego oraz spełniają kryteria dostępu, określone w poszczególnych projektach i programach.

Natomiast szkolenia indywidualne PUP w Gdyni organizuje dla osób, które mają gwarancję zatrudnienia po ukończonym kursie, lub dla tych, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej bezpośrednio po jego zakończeniu. PUP w Gdyni może sfinansować koszty szkolenia indywidualnego do kwoty 5,5 tys. zł.