23 stycznia 2018 roku odbyły się targi pracy, zorganizowane przez Fundację Aktywizacja. Fundacja ta przeszło 26 lat wspiera osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu zatrudnienia. Informacja o targach znalazła się na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

O targach

Co prawda, Targi Pracy Fundacji Aktywizacja nie odbyły się w Zabrzu, a w Katowicach w Centrum Biznesowym przy ul. Opolskiej 22, ale wzięli w nich udział pracodawcy oraz poszukujący pracy z całego Śląska, w tym również z Zabrza. Udział w wydarzeniu był całkowicie bezpłatny.

Targi pracy były doskonałą okazją do zaprezentowania swojej oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych; pokazania, czym zajmują się poszczególni pracodawcy oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

Szkolenie towarzyszące

Prócz Targów Pracy, o których informował PUP w Zabrzu, Fundacja Aktywizacja zorganizowała także krótkie szkolenie pod tytułem „Pracownik z niepełnosprawnością – wartość dodana w Twojej firmie”. Również w tym przypadku udział w wydarzeniu był bezpłatny. Szkolenie było przeznaczone dla pracodawców zainteresowanych możliwością uzupełnienia szeregów swoich pracowników ludźmi z niepełnosprawnościami.

Uczestnicząc w szkoleniu Fundacji Aktywizacja, pracodawcy ci mieli szansę zdobycia interesujących informacji na temat korzyści, jakie płyną z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich można wymienić:

  1. ograniczenie kosztów ponoszonych na zatrudnianie pracowników – dzięki możliwym do uzyskania dofinansowaniom wynagrodzeń oraz przez finansowanie składek za zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

  2. zwrot dodatkowych kosztów – pracodawca nie będzie ponosił wydatków na adaptację pomieszczeń, zakup urządzeń i odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

  3. zbudowanie i utrwalenie korzystnego wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i pomagającej osobom wykluczonym oraz pozostawionym na marginesie rynku pracy,

  4. pozyskanie nowych, kompetentnych, zmotywowanych pracowników, którzy włączą się do dynamicznego zespołu zatrudnionych w danej firmie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadywali się o możliwych stopniach niepełnosprawności pracowników oraz o uprawnieniach, jakie mają takie osoby na rynku pracy.