Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku podejmuje zróżnicowane działania, których celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych. W mieście panuje ponad 10-procentowe bezrobocie rejestrowane, co oznacza, że co 10. osoba dorosła, zdolna do pracy, nie może jej znaleźć. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez PUP w Białymstoku w tym zakresie są staże zawodowe.

900 staży dla bezrobotnych

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PUP w Białymstoku, w całym 2017 roku pośredniak planuje zorganizować około 900 staży zawodowych, które stwarzają możliwości praktycznej nauki zawodu, zdobycia bezcennego doświadczenia oraz wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Niewykluczone, że po stażu, stażysta zostanie zaangażowany do pracy w takim przedsiębiorstwie i stanie się jego etatowym pracownikiem. 

Dlatego warto zainteresować się możliwością wzięcia udziału w stażach z PUP w Białymstoku, a jednocześnie firmy zainteresowane pozyskaniem w ten sposób stażystów, a i być może przyszłych pracowników mogą kontaktować się w tej sprawie z urzędnikami. W ciągu pierwszych 3 miesięcy pracodawcy z Białegostoku i powiatu złożyli ponad 370 wniosków o organizację staży dla pracowników i pozytywnie rozpatrzono 220 z nich. Warto podkreślić, że 170 staży z urzędu pracy w Białymstoku ma być współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto organizuje staże

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w trybie ciągłym przyjmuje wnioski od firm i instytucji zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób bezrobotnych, które następnie są na nie kierowane.

Staże organizowane są przez firmy z Białegostoku oraz z powiatu białostockiego. Można rozpocząć staż w wielu różnych firmach i branżach działalności, takich jak handel, administracja, usługi, księgowość, budownictwo czy mechanika.

Firmy chcące wziąć udział w programie stażowym nie muszą dopełniać zbyt wielu formalności. Pracodawca powinien jedynie złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy, a jego wzór można pobrać ze strony internetowej instytucji. Wniosek jest oceniany pod względem formalnym, a następnie urząd wydaje odpowiednią decyzję. Jeśli jest ona pozytywna, staż odbywa się na podstawie programu określonego w umowie z przedsiębiorstwem, ale bez nawiązywania stosunku pracy z osobą bezrobotną. Przyjmujący stażystę nie ponosi kosztów organizacji stażu, co pozwala mu bezpłatnie pozyskać pracownika.

W okresie stażu stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku, tj. około 1000 zł brutto, wypłacane przez urząd. Po zakończeniu stażu pracodawca może mieć obowiązek zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres minimum 3 miesięcy.