Wulkanizator czy tradycyjny mechanik mógłby skorzystać z możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu jedynie wtedy, gdy nie będzie dodatkowo handlował częściami samochodowymi. Takie zasady określa ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym. Możemy w niej przeczytać, że ryczałt nie jest osiągalny dla osób, dla których źródłem dochodu jest handel częściami oraz akcesoriami samochodowymi. W ustawie jednak nie jest jednoznacznie podane, co definicja uważa za część, a co za akcesoria.

Rozszerzanie działalności

Prawdziwe rewolucje czekają jednak tych przedsiębiorców, których dotychczasową formą rozliczenia był zryczałtowany podatek i planują rozszerzenie działalności o na przykład opony do samochodów czy inne części lub akcesoria. Od chwili sprzedania czegokolwiek musi zacząć rozliczać się za pomocą księgi przychodów i dochodów, a podatek odprowadzać już wedle ustalonej skali. Jeśli taka sytuacja nastąpi w środku miesiąca, konieczne będzie posiadanie dwóch rodzajów rozliczeń, a dodatkowo niezbędne będzie podwójne rozliczenie się z naliczonego podatku do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca.

Co by było, gdyby…

Niektórzy mechanicy zastanawiają się, czy korzystanie z części zakupionych jedynie na potrzeby naprawienia samochodu powierzonego mu przez klienta podlega podatkowi zryczałtowanemu, czy też nie. Izba Skarbowa w Katowicach nie ma jednak żadnych wątpliwości – jeśli to nie klient samodzielnie zaopatrzył mechanika w niezbędne części, a wykorzystane podczas naprawy znajdą się następnie jako pozycja na fakturze, możliwe jest rozliczanie się jedynie za pomocą księgi przychodów i rozchodów.