Czy studenci chętnie pracują? Jak wygląda ich doświadczenie z rynkiem pracy? Okazuje się, że młodzież bardzo ceni własne doświadczenie.. tylko jak ich postrzegają pracodawcy?

Obecnie studenci zaczynają pracę jeszcze w trakcie edukacji, ponieważ chcą swoje pierwsze kroki postawić jak najwcześniej. Badania Deloitte pokazują, że ponad 80 proc. z nich jeśli nie podjęło pracy to ma za sobą odbyte praktyki. Ważne jest to, że studenci wybierają pracę zgodną z ich kierunkiem studiów, więc mogą spróbować pracy w zawodzie.

Często jednak pracodawcom nie podoba się pretensjonalna postawa młodych pracowników, którzy uważają, że mając doświadczenie w danym zawodzie i świeżo ukończone studia dostaną wyższe stanowiska. Dla studentów ważne są nie tylko zarobki, ale także możliwość rozwoju, poszerzania własnych kompetencji i takie warunki wskazują za kluczowe podczas rozmów rekrutacyjnych. Niestety nie każda firma może na początku zaproponować kandydatom liczne szkolenia oraz możliwości awansu.