Według najnowszych szacunków w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w październiku pozostawało mniej osób bez pracy, dzięki czemu stopa bezrobocia spadła do rekordowo niskiego poziomu. Dziś w Bydgoszczy to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy.

Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Bydgoszczy

Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano w Bydgoszczy od lat. Powiatowy Urząd Pracy podaje, że stopa bezrobocia w samym mieście na koniec października wyniosła zaledwie 4 procent. W rejestrze PUP w Bydgoszczy w tym samym miesiącu było zarejestrowanych 9322 osób bezrobotnych, z czego 6667 to mieszkańcy samej Bydgoszczy, a pozostałe 2655 mieszka w okolicznych gminach. W porównaniu do danych z września tego samego roku w Bydgoszczy ubyło 310 osób bezrobotnych, a w powiecie bydgoskim z rejestru bezrobotnych wyrejestrowały się 33 osoby.

Wskaźnik bezrobocia na poziomie 4 proc. jest najniższy od 2000 roku. To właśnie wtedy Główny Urząd Statystyczny zaczął liczyć stopy bezrobocia dla wszystkich powiatów w Polsce.

Z czego wynika spadek bezrobocia w Bydgoszczy?

Coraz mniejszy (w relacji miesiąc do miesiąca) poziom bezrobocia w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim sprawia, że mamy tu do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Zdaniem władz miasta taki wynik jest efektem podejmowania dużych inwestycji w mieście i okolicach. Najważniejsze z nich powstają w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Już od początku roku sukcesywnie zmniejsza się liczba bezrobotnych bydgoszczan zarejestrowanych w PUP. Przez ostatnie 10 miesięcy ubyło ich aż 1345. Zmniejsza się wyraźnie wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w Bydgoszczy liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz po 50. roku życia. Wciąż bez pracy pozostaje jednak zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, choć – zdaniem ekspertów – może wynikać to z faktu, że panie poświęcają się macierzyństwu i wychowywaniu dzieci, a rejestrację w PUP traktują jako szansę na uzyskanie bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

O ile w Bydgoszczy stopa bezrobocia wynosi 4 proc., o tyle w Polsce ogólny poziom bezrobocia na koniec października to 6,6 proc. Najwięcej bezrobotnych jest w województwie warmińsko-mazurskim, zaś w województwie kujawsko-pomorskim bezrobocie wynosi 9,8 proc. i jest jednym z najniższych w kraju.