Ponad 30% przedsiębiorstw w Polsce jest zarządzanych przez kobiety. Tylko w sześciu krajach na świecie odsetek ten jest większy. W Europie bardziej przedsiębiorcze są tylko Rosjanki. Nie zawsze jednak biznesowa zaradność pań jest pochodną dobrego dla nich środowiska do prowadzenia biznesu.

Polki w czołówce

Odsetek Polek stojących na czele firm rośnie. Według najnowszego badania MasterCard, opublikowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 30,3% rodzimych przedsiębiorstw jest zarządzanych przez kobiety. Plasuje to Polki na 7. miejscu spośród 57 zbadanych rynków na całym świecie. W Europie tylko w Rosji te proporcje są większe (34,6%). W ubiegłorocznej edycji nasz kraj zajął 11. miejsce, a na starym kontynencie lepsze okazały się wówczas wspomniane już Rosjanki oraz Hiszpanki. W czołówce rankingu znalazły się nie tylko kraje rozwinięte (Nowa Zelandia czy Australia), ale również rozwijające się: Ghana (46,4%), Uganda (33,8%) czy Wietnam (31,3%). Obecność państw z drugiej grupy może być dla wielu zaskoczeniem. Nie wynika to jednak z odpowiedniego środowiska do prowadzenia biznesu. W komunikacie raportu możemy przeczytać, że przedsiębiorczość pań jest w tym wypadku konieczna, jeśli chcą one zdobyć niezbędne do utrzymania środki.

Przedsiębiorczość, a środowisko

Autorzy raportu zwracają uwagę, że nie zawsze przedsiębiorczość kobiet jest wypadkową dobrych warunków, jakie są dla nich tworzone do rozwoju w biznesie. Ten fakt oddaje MasterCard Index of Women Entrepreneurs. Obejmuje on aspekty, które w istotny sposób wpływają na możliwości biznesowe dla kobiet w danym kraju. Polska zajęła w nim 19 miejsce miejsce (w ubiegłym roku była to 22 lokata). Pierwszym czynnikiem składowym jest udział kobiet na rynku pracy, zawierający również ich odsetek na stanowiskach menedżerskich oraz kierowniczych. Pod tym względem Polska zajęła 17 lokatę spośród 57 badanych państw. Drugi aspekt to dostęp do wiedzy oraz środków finansowych. Niestety w tej klasyfikacji uplasowaliśmy się dopiero na 36 miejscu. Trzecia składowa wskaźnika związana jest z przyjaznym ekosystemem do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez kobiety. W tym wypadku Polska zajęła 20 lokatę.

Bariery rozwoju przedsiębiorczości

Mimo iż odsetek firm w Polsce, na czele których stoją kobiety rośnie, to w dalszym ciągu istnieją istotne bariery, ograniczające liczbę pań na najwyższych stanowiskach. Występują one jednak nie tylko w naszym kraju. Do głównych hamulców przedsiębiorczości kobiet należą m.i.n.: ograniczenia prawne czy utrudniony dostęp do podstawowych usług finansowych. Do tego dochodzi również brak wiary kobiet we własne możliwości, a także uprzedzenia społeczno-kulturowe, również te związane z płcią. Na ostatni aspekt zwraca uwagę Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w MasterCard: we wszystkich 57 krajach uprzedzenia związane z płcią wciąż spowalniają rozwój przedsiębiorczości kobiet. Szczególnie przed Dniem Kobiet mamy nadzieję, że wyniki naszych badań przypomną rządom i organizacjom o konieczności większego wsparcia kobiet prowadzących własne firmy, zarówno początkujących, jak i działających już od pewnego czasu na rynku. Wsparcie to powinno obejmować wszystkie obszary.