Na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu pojawiło się ogłoszenie o realizacji szkolenia indywidualnego w ramach projektu dla osób 30+. Będzie ono okazją do zdobycia niezbędnych uprawnień lub kwalifikacji, które zwiększą szansę na podjęcie pracy zawodowej w tym mieście lub na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt dla osób w wieku 30+

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu realizowany jest projekt aktywizacji zawodowej dla osób 30+ pod nazwą „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”. Z projektu mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Sosnowcu, w odpowiednim wieku. Muszą one ponadto spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim,

  • pozostawać bez pracy nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy,

  • być kobietą,

  • mień ukończone 50 lat,

  • być osobą niepełnosprawną.

Dla takich ludzi PUP w Sosnowcu organizuje szkolenia indywidualne, za które nic nie trzeba płacić.

Tematyka szkoleń

W ramach programu szkoleniowego PUP w Sosnowcu oferuje szkolenia indywidualne dla osób, które mają możliwość podjęcia pracy lub założenia własnej firmy, ale w realizacji takich celów przeszkadza im brak niezbędnych uprawnień lub kwalifikacji. Wystarczy, że osoby, które spełniają wymagania urzędu, złożą wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne, a PUP gotów będzie je sfinansować. Celem projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa mieszkańców Sosnowca, dlatego w pierwszej kolejności finansowane będą szkolenia indywidualne skierowane do osób, które mają gwarancję przyszłego zatrudnienia lub w najbliższych planach chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Rekrutacja do projektu szkoleniowego jest otwarta. Zaplanowano, że potrwa ona aż do końca maja 2019 roku lub do wyczerpania miejsc. Oprócz szkoleń indywidualnych w ramach projektu finansowane będą między innymi staże zawodowe, pozwalające na zdobycie doświadczenia, które może stać się przepustką do znalezienia w przyszłości ciekawej, atrakcyjnej pracy zawodowej. Na pytania osób, które chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym projekcie, odpowiadają doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu lub pracownicy Biura Projektów przy ul. Rzeźniczej 12 w Sosnowcu.