Zawód ochroniarza niesie ze sobą szereg odpowiedzialności, które są różne w zależności od tego, w jakim miejscu zostanie on zatrudniony. Pracownik ochrony musi zapewnić bezpieczeństwo osobom oraz mieniu. Wiąże się to zazwyczaj z szeregiem zagrożeń, na jakie jest narażony.

Ochroniarz może pracować w sklepie, hotelu, restauracji, pubie, klubie czy też zostać zatrudniony w ramach konkretnej imprezy masowej. Ochroniarz niejednokrotnie zajmuje się też bezpieczeństwem jednej osoby czy danego domu, który musi być strzeżony przez z góry określony czas.

Jakie są obowiązki ochroniarza?

Zapewnienie bezpieczeństwa to szereg odpowiedzialności oraz wymagań, jakie stawiane są ochroniarzowi. Ochrona to dziedzina, w której odnajdują się nieliczni. Do obowiązków ochroniarzy należeć może bowiem szereg różnorodnych zadań do wypełnienia. Ochroniarz nie musi wyłącznie pilnować spokoju na imprezie masowej, z którą jest zwykle utożsamiany, ale też zapewnić bezpieczeństwo konwojom pieniężny, wartościowemu mieniu. Ochroniarz może pracować w muzeum, gdzie mamy do czynienia z licznymi drogocennymi okazami i zabytkami kultury. Ochrona to ta branża, która zajmuje się bezpieczeństwem państwa, świadków czy celebrytów. To szeroko pojęta dziedzina, w której na obecną chwilę brakuje pracowników z bogatym doświadczeniem, jak i odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz wymaganymi cechami charakteru. Ochroniarz to z całą pewnością zawód, który warto brać pod uwagę w ramach przekwalifikowywanie się i zmian na płaszczyźnie zawodowej.