W całej Polsce znajduje się wiele ośrodków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jeden z nich mieści się w Olsztynku, niedaleko Olsztyna na Warmii i Mazurach. Obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku poszukuje kilku pracowników do pracy. Jakie wymagania trzeba przy tym spełnić?

O pracodawcy

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku istnieje od 1998 roku. Prowadzi w tym mieście warsztaty terapii zajęciowej, dzięki którym codzienną opiekę ma 30 niepełnosprawnych pod względem intelektualnym i fizycznym osób. Pochodzą one nie tylko z samego Olsztynka, ale również z gmin Gierzwałd i Gietrzwałd. Głównym celem działania stowarzyszenia jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przy wsparciu ich najbliższych. Warsztaty prowadzą instruktorzy terapii zajęciowej. Dzięki takim działaniom można pomagać podopiecznym stowarzyszenia w zdobywaniu przez nich odpowiednich wiadomości i umiejętności niezbędnych do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Poszukiwany psycholog

Jednym z nieobsadzonych miejsc pracy w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku jest stanowisko psychologa. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła zajęcia z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Wśród podstawowych stawianym kandydatom wymagań znalazło się wyższe wykształcenie z zakresu psychologii oraz minimum roczne doświadczenia w pracy w tym zawodzie.

Stowarzyszenie umieściło swoją ofertę pracy w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Oferuje umowę o pracę na czas określony, w wymiarze ¼ etatu, czyli po 10 godzin tygodniowo, na okres 12 miesięcy. Minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 500 zł.

Oprócz psychologa, Stowarzyszenie szuka do pracy także muzykoterapeuty. Ma on prowadzić zajęcia z zakresu muzykoterapii z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Od kandydatów Stowarzyszenie oczekuje wyższego wykształcenia pedagogicznego lub średniego muzycznego. Taka osoba powinna umieć grać co najmniej na jednym instrumencie. Stowarzyszenie w Olsztynku oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy, z minimalną płacą w wysokości 500 zł brutto.