Banki udzielające kredytów przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów. Zgodnie z definicją zdolność kredytowa jest to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Warto jednak wiedzieć w jaki sposób obliczana jest zdolność kredytowa, a także – jaki wpływ ma na nią forma zatrudnienia.

Badanie zdolności kredytowej

Banki chcą w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko, że ich klienci nie będą terminowo wywiązywać się ze spłaty zaciągniętego zobowiązania, dlatego też przed udzieleniem kredytu analizują ich zdolność kredytową biorąc pod uwagę czynniki ilościowe i jakościowe. Analiza ilościowa obejmuje swoim zakresem uzyskiwane przez wnioskującego o kredyt dochody miesięczne oraz wszystkie wydatki, jakie ponosi on w tym samym czasie, a więc rachunki, czynsz czy koszty utrzymania. Oprócz tego badane jest aktualne zadłużenie klienta – bank z pewnością sprawdzi, czy reguluje on już inne zobowiązania, korzysta z limitów na koncie bankowym, a także zweryfikuje wysokość zadłużenia z kart kredytowych. Dzięki temu możliwe jest stwierdzenie czy osoba wnioskująca o kredyt będzie w stanie terminowo wywiązywać się ze spłaty zadłużenia. Oczywiście jednym z najważniejszych czynników w tym przypadku będzie legalne i udokumentowane źródło dochodów. Analiza jakościowa to z kolei badanie elementów, które mogą mieć wpływ na regulowanie rat kredytowych. Wśród nich wymienić można wiek klienta, jego stan cywilny, liczbę osób będących na jego utrzymaniu czy też status majątkowy i mieszkaniowy, wykonywany zawód oraz staż pracy. Do czynników jakościowych zalicza się również historię kredytową pozwalającą sprawdzić czy osoba wnioskująca o kredyt w przeszłości miała jakiekolwiek trudności ze spłatą zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W jaki sposób praca wpływa na analizę zdolności kredytowej?

Forma zatrudnienia oraz wysokość miesięcznych dochodów to niewątpliwie najważniejsze czynniki, jakie wpływają na ocenę zdolności kredytowej. O zobowiązania w banku mogą starać się zarówno osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i zatrudnione na umowę o pracę, przy czym druga z wymienionych grup może mieć większe szanse na uzyskanie kredytu. Dlaczego? W tym przypadku chodzi o staż uzyskiwania dochodu oraz stabilność dochodu. Minimalny wymagany przez banki czas zatrudnienia w przypadku umowy o pracę wynosi trzy miesiące, zaś przy działalności gospodarczej jest to często 12 miesięcy. Umowa o pracę podczas starania się o kredyt w banku jest więc o tyle korzystna, że miesięczne wynagrodzenie oblicza się w takich sytuacjach na podstawie krótszego okresu czasu. Trzeba jednak pamiętać, że określenie zdolności kredytowej klientów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę zależy nie tylko od wysokości dochodów, ale też kilku innych czynników. Wśród nich wymienić można staż pracy czy okres w jakim umowa będzie kontynuowana. Warto zaznaczyć, że banki mogą mieć różne wymagania, jeśli chodzi o okres zatrudnienia – niektóre instytucje są skłonne przyznać dofinansowanie osobom pracującym od trzech miesięcy w jednej firmie z umową na rok, inne zaś udzielą kredytu wnioskującym o zobowiązanie, którzy mają dłuższy staż pracy i są zatrudnione na czas nieokreślony. Jeśli więc wybrany bank wydał decyzję odmowną, dobrym pomysłem będzie złożenie wniosku w instytucji o łagodniejszych wymaganiach. Pamiętajmy też, że na ocenę zdolności kredytowej wpływ może mieć również to, czy pracodawca regularnie wypłaca wynagrodzenie, a także – czy w przypadku rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie ma żadnych nieprawidłowości.

Czy można poprawić swoją zdolność kredytową?

Forma zatrudnienia oraz wysokość dochodów to czynniki wpływające na ocenę zdolności kredytowej, które trudno zmienić, dlatego warto przyjrzeć się innym kwestiom. Trzeba pamiętać, że na obniżenie zdolności kredytowej wpływają inne zobowiązania, które klient już spłaca. Warto więc zastanowić się czy nie można w tym przypadku zrezygnować np. z limitu na koncie osobistym czy też karty kredytowej, która wykorzystywana jest bardzo rzadko. Takie rozwiązanie może sprawić, że zdolność kredytowa się poprawi i łatwiej będzie o korzystny kredyt. Dobrym pomysłem będzie też przyjrzenie się swojej sytuacji oczami pracowników banku, a pomocne w tym będą raporty Biura Informacji Kredytowej, które zawierają dane o spłacie dotychczasowych zadłużeń. Negatywna historia może okazać się przeszkodą w staraniach o kredyt, jednak terminowo regulowane zobowiązania to dla banku znak, że wnioskujący nie będzie miał trudności z wywiązywaniem się z umowy. Aby poprawić swoją sytuację można zdecydować się na krótkoterminowy kredyt gotówkowy lub też pożyczkę ratalną przez Internet na niewielką kwotę. Firma SuperGrosz oferuje swoim Klientom narzędzie, pozwalające w łatwy sposób obliczyć wszystkie koszty takiego zobowiązania i ustalić wysokość comiesięcznych rat. Ważne jest jednak, aby zdecydować się na zobowiązanie, które będziemy w stanie spłacać bez najmniejszych problemów – w ten sposób zbudujemy pozytywną historię kredytową i zwiększymy swoją wiarygodność jako rzetelnego klienta banku. Tutaj trzeba pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby bank miał dostęp do informacji o regularnie spłacanych pożyczkach.