Pomorska Wojewódzka Komenda OHP – Ochotniczego Hufca Pracy – ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy. OHP dba o zapewnienie pracy, staży i praktyk ludziom młodym, w wieku od 15 do 18 lat. Jakie wymagania musi spełnić przyszły wychowawca w OHP w Gdyni?

Oferta pracy w OHP w Gdyni

Do komendy OHP w Gdyni swoje aplikacje mogą zgłaszać kandydaci na stanowisko wychowawcy. Oferta ważna jest od 19 do 29 grudnia 2017 roku. W tym czasie OHP zamierza gromadzić CV od kandydatów, którzy zechcą w nim pracować.

Osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy będą prowadzić rekrutację młodzieży do hufca pracy, realizować proces wychowania na podstawie ustalonego z góry programu, pozyskiwać pracodawców w celu zagwarantowania praktycznej nauki zawodu dla uczestników, a także współpracować z rodzicami, kuratorami i opiekunami prawnymi młodych ludzi. Wychowawca będzie też wspomagał rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych młodzieży oraz przygotowywał konkursy, gry, szkolenia i inne formy nauczania dla uczestników OHP w Gdyni.

Wśród wymagań stawianych kandydatom do pracy w OHP w Gdyni jako wychowawca pracodawca wymienia wykształcenie wyższe pedagogiczne. Mile widziana będzie praktyka na podobnym stanowisku oraz co najmniej trzyletni ogólny staż pracy. Kandydat powinien wykazywać odporność na stres, mieć predyspozycje do pracy z młodzieżą i być odpowiedzialnym za wykonywaną pracę. Na tym stanowisku mile widziane będą osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP oferuje wychowawcy wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto. Pracę będzie mógł on rozpocząć 2 stycznia 2018 roku.

Praca dla młodych

OHP, czyli hufiec pracy, jest miejscem, w którym młodzi ludzie, w wieku od 15 do 18 lat, mogą znaleźć oferty pracy dostosowane do ich wieku i możliwości. Ponadto hufiec pomaga młodzieży w uzupełnianiu wykształcenia i zdobywaniu zawodów dających później pracę oraz odpowiada na wszelkie pytania, głównie związane z rynkiem pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP ma swoją siedzibę w Gdyni, przy ul. Zamenhofa, ale dysponuje również jednostkami zlokalizowanymi w: Starogardzie Gdańskim, Lęborku, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Słupsku, Bytowie, Tczewie i Człuchowie.