Barometr zawodów jest badaniem przeprowadzanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach pozwala określić m.in. kierunki rozwoju dla poszczególnych rynków pracy oraz zapotrzebowanie na określonych fachowców. W Rudzie Śląskiej i ogólnie w całym województwie śląskim do najbardziej poszukiwanych pracowników należą mechanicy samochodowi.

Deficytowy zawód

Mechanik pojazdów samochodowych to jeden z najbardziej deficytowych zawodów w województwie śląskim. Tak wykazało wspomniane we wstępie badanie przeprowadzone na tym terenie w II połowie 2016 r. Warto przy tej sposobności zaznaczyć, iż nie tylko tutaj brakuje mechaników samochodowych – podobnie sytuacja wygląda w wielu innych regionach kraju.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej powinny mieć powyższe informacje na uwadze – w niejednym przypadku zmiana zawodu i zdobycie nowych umiejętności może się okazać najrozsądniejszym rozwiązaniem. Z kolei młodzi ludzie, którzy dopiero podejmują decyzję o wyborze profesji, muszą myśleć dalekowzrocznie – czy jeśli ukończą dany kierunek, znajdzie się później dla nich praca w Rudzie Śląskiej?

Ruda Śląska – kształcenie przyszłych mechaników

Aby pracować w charakterze mechanika samochodowego, trzeba zdobyć stosowne wykształcenie. W Rudzie Śląskiej umożliwiają to następujące placówki:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – tutaj w rachubę wchodzi kształcenie na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych.

Na rynku motoryzacyjnym nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania, dlatego też wskazane jest wyspecjalizowanie się np. w określonych rodzajach, modelach czy markach aut. Praca mechanika wiąże się z zatem z koniecznością systematycznego rozwijania umiejętności i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Znakomita większość osób mogących się poszczycić tym fachem w ręku podejmuje zatrudnienie w prywatnych warsztatach – takie oferty pracy w Rudzie Śląskiej pojawiają się najczęściej. Bardziej doświadczone osoby niejednokrotnie decydują się na uruchamianie własnych firm.

Ile zarabia mechanik pojazdów samochodowych w Rudzie Śląskiej?

Przeciętne zarobki mechaników pojazdów samochodowych w Polsce kształtują się na poziomie 2700 zł brutto. W Rudzie Śląskiej jest to natomiast kwota średnio od 1850 zł do 2000 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od kilku czynników takich jak m.in. doświadczenie, staż pracy, poziom umiejętności i finansowe możliwości pracodawcy.