W kwietniu 2017 roku minął rok od momentu uruchomienia w Polsce programu „Praca dla więźniów”. W Gdańsku zdecydowano się podsumować dotychczasowe osiągnięcia programowe. Dzięki realizowanym działaniom stworzono wiele nowych miejsc pracy i aktywizowano do 45 proc. osadzonych.

Na czym polega program „Praca dla więźniów”?

Program „Praca dla więźniów” ma na celu nie tylko zaangażowanie do pracy osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, ale i resocjalizację więźniów za pośrednictwem pracy zawodowej. Program realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Składa się on z trzech filarów:

  • Filar I – realizowany do 2023 roku, polegający na budowie na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych łącznie 40 hal produkcyjnych.
  • Filar II – obejmujący rozszerzenie zakresu możliwości podejmowania przez więźniów nieodpłatnej pracy na rzecz samorządów.
  • Filar III – dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie więźniów.

Funkcjonowanie programu „Praca dla więźniów” w Gdańsku

W ciągu ostatniego roku, jak podaje Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, liczba pracujących więźniów wzrosła z 35 do 45 proc. Udało się w tym czasie stworzyć 260 nowych miejsc pracy i pozyskać 33 nowych kontrahentów.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku podaje dodatkowo, że najwięcej, bo aż 57,94 proc. osadzonych pracuje z Aresztu Śledczego Wejherowo, 55,57 proc. w Zakładzie Karnym Kwidzyn oraz 51,18 proc. z Zakładu Karnego Gdańsk Przeróbka.

Dlaczego pracodawcy mają zatrudniać więźniów?

Zachętą do zatrudnienia osoby pozbawionej wolności dla pracodawców jest zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy, prócz przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP. Pracodawca nie musi odprowadzać składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, ani zawierać indywidualnych umów z każdym więźniem, o ile zatrudnia go w pełnym wymiarze godzin z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin. Dla pracodawców biorących udział w projekcie przygotowano darmową ochronę obiektów produkcyjnych, które mieszczą się na terenie zakładów karnych i aresztów. Przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.