Z początkiem wiosny 2017 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otworzył swoje podwoje dla odwiedzających młodych ludzi, którzy są wstępnie zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w tym miejscu. Uczelnia zaznacza, że nawet 99 proc. wszystkich studentów, którzy kończą studia na UWM w Olsztynie, znajduje pracę.

Dzień Otwarty na UWM

To już tradycja, że na początku wiosny organizowane są na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Dni Otwarte. Nie inaczej było w 2017 roku, kiedy to kandydaci na studia na tej uczelni mogli dowiedzieć się, jaką ma ona ofertę edukacyjną i jakie są zasadny naboru.

Osoby niezdecydowane co do kierunku studiów, mogli w czasie Dnia Otwartego na UWM przekonać się, jaką drogę dalszego kształcenia wybrać.  Wydarzenie było okazją do tego, aby spotkać się z wykładowcami i innymi pracownikami uczelni, a z drugiej strony także z samymi studentami, którzy otwarcie odpowiadali na wszelkie pytania potencjalnych studentów oraz rozwiewali ich wątpliwości.

Podczas Dnia Otwartego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odwiedzający z dziesiątków szkół z Olsztyna i nie tylko, mogli wybrać się na wycieczki po wybranych wydziałach i wziąć udział w pokazach działania np. laserowej wycinarki, z której studenci korzystają na zajęciach na Wydziale Nauk Technicznych.

Młodzi ludzie pozyskali wyczerpujące informacje na temat tego, co powinni zdawać na maturze i ile muszą mieć z niej punktów, aby dostać się na poszczególne kierunki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Gwarantowana praca po studiach w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaznacza, że dzięki studiom na tej uczelni ma się właściwie po uzyskaniu dyplomu gwarantowaną pracę. Już w czasie studiów można gromadzić doświadczenie zawodowe, dzięki ofertom wolontariatu, praktyk czy stażów.   Rektor UWM powiedział nawet, że w 99 proc. ma potwierdzenie, że studenci po studiach na tej uczelni znajdują pracę. Nie wiadomo jedynie, czy jest to po prostu jakakolwiek posada, czy też oferty pracy w Olsztynie i  całej Polsce dla absolwentów UWM są dopasowane do zdobytych przez nich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.

Zwłaszcza po kierunkach technicznych, których nie brakuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim nie brakuje ofert pracy dla studentów i absolwentów. Na rynku pracy poszukiwani są bowiem reprezentanci stricte zawodów technicznych, m.in. mechanicy czy operatorzy maszyn i urządzeń wszelkiego rodzaju.