Przeważnie ludzie boją się podjęcia decyzji o zmianie pracy. Z pewnością znacie przysłowie: Szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego! Obecna sytuacja na rynku pracy nie zachęca do zmiany pracodawcy, a wymagania które widzimy w ogłoszeniach rekrutacyjnych często wydają się niemożliwe do spełnienia.

Inwestuj w siebie!

Czasem potrzebujemy jednak zmienić branżę lub odbyć dodatkowe szkolenie. Takie podniesienie kwalifikacji daje nam już podstawy do myślenia o zmianie pracy. Dzięki ciągłemu samokształceniu, uczestnictwu w kursach związanych z naszym zawodem podnosimy swoją wartość na rynku pracy. Jeśli jesteśmy sekretarką i mamy odbyte kursy takie jak: bezwzrokowe pisanie, czy te związane z językiem angielskim mamy szanse nie tylko awansu, ale również znalezienia lepiej płatnej pracy.

Pieniądze szczęścia nie dają

Pieniądze nie są jednak głównym czynnikiem, który przesądza o naszej decyzji zmiany pracy. Jeśli sądzimy, że pracujemy tylko dla pieniędzy, szybko wypalimy się zawodowo i nasza wydajność znacznie się obniży. Badania dowodzą, że kiedy praca przynosi nam satysfakcję, mamy poczucie, że to co robimy jest potrzebne i przynosi konkretne rezultaty, lepiej wykonujemy zadania. Bardziej przykładamy się do projektów, które nie są jedynie służbowym obowiązkiem ale np. pomagają nam w samorealizacji, uczymy się przy nich nowych rzeczy.

Dzięki predyspozycjom do określonej pracy, jesteśmy w stanie więcej osiągnąć. Choć argumenty przemawiają wyraźnie za zmianą, bardzo wiele osób tkwi na swoich stanowiskach, bojąc się podejmowania wyzwań, widma bezrobocia, utraty pozycji społecznej, lub po prostu zredukowania dochodów. Mimo że praca nie przynosi im satysfakcji i że w głębi duszy zdają sobie sprawę „że czas ucieka i że już najwyższy czas zacząć robić coś zupełnie innego”, nic nie robią w kierunku zmiany. Nie możemy się bać podejmowania stanowczych kroków. Oczywiście, że trudno jest rzucić wszystko w jednej chwili i rozpocząć niejako nowy rozdział w życiu, ale zadajmy sobie pytanie czy nie chcemy czerpać radości z tego co robimy?

Poszukując nowej pracy zwróćmy uwagę na to, jakie obowiązki będziemy mieć, ile czasu zajmie nam dojazd do pracy, czy firma organizuje szkolenia, jak wyglądają dodatkowe benefity. Zadbajmy o to, by praca stała się również przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem.