Czym jest ocena pracownika i jak przekłada się na zaangażowanie i osiągane przez niego wyniki? Jaki jest cel przeprowadzania ocen okresowych? Czy wpływa to na produktywność w pracy? Co zrobić, kiedy pracodawca ocenił Cię niesprawiedliwie? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Większość z nas pracuje i wykonuje powierzone przez pracodawcę zadania. Nikt jednak nie zastanawia się nad tym, czy przypadkiem w określonym momencie, na przykład podczas zebrania czy omawiania projektu, nie zostaje poddawany ocenie. Z pewnością, o jakikolwiek moment spędzony w pracy byśmy nie spytali, odpowiedź będzie brzmiała: tak. Wynikiem ciągłej obserwacji Ciebie i Twoich wyników, jest właśnie okresowa ocena i wydanie na ten temat opinii, która ma wpłynąć na poprawę funkcjonowania firmy.

Dwie strony medalu

Zapewne niejednokrotnie zadawane pytanie, czy ocena pracownika przekłada się na zaangażowanie oraz wyniki w pracy, jest powodem do spekulacji. Tu zdania są podzielone, a najczęściej sprzeczność dotyczy stron: pracodawca-pracownik.

Nasz pracodawca w toku trwania procesu dokonywania oceny kieruje się przede wszystkim ideą, że przeprowadzenie jej umożliwia weryfikację poziomu rozwoju każdego z pracowników, a tym samym przekłada się to na ocenę rozwoju potencjału działu bądź całej firmy.

Kolejnym aspektem, który zapewne brany jest pod uwagę, to wywnioskowanie, który z działów działa prężnie, jest przodujący, a które funkcjonują na niskim poziomie i wymagają poprawy. W ocenie pracodawcy te dane mogą być niebywale ważne i potrzebne do tego, aby na przykład zaplanować dodatkowe kursy, lub wysłać niektórych pracowników na szkolenia, które podwyższą ich kwalifikacje. Właściwym byłoby tu przytoczyć sławny cytat autorki Anny Walczak, że “człowiek uczy się przez całe życie”, dlatego też nie należy czuć się urażonym czy też upokorzonym, ponieważ jesteśmy przekonani, że to nie leży w intencjach Twojego pracodawcy.

Działa motywująco, czy stresująco?

Z kolei pracownik poddawany ocenie, może nie do końca czuć się komfortowo, mając świadomość, że cały czas jest pod lupą. Takie działania na niektórych wpływają motywująco, ponieważ mając świadomość tego, że szef bacznie ich obserwuje, starają się, mając dodatkowy bodziec w drodze do osiągnięcia lepszych wyników.

Gorzej jest z ludźmi, na których takie przedsięwzięcie działa stresująco. Przychodzą do pracy, siadają przed komputerem, zaczynają dokonywać analizy jakichś danych, próbują napisać eleganckiego e-maila, ale nie mogą się skupić, nic nie wychodzi i ogarnia ich poczucie beznadziejności. Stres, kredyt, perspektywa szukania nowej pracy… wszystkie myśli skupione są tylko na tym. Cały czas myślą o tym, że za ich plecami stoi szef, a każdy ich ruch jest brany pod lupę.

Innych z kolei ogarnia myśl, że wszyscy wokół są lepsi, mają bardziej zadowalające osiągnięcia. Nie porównuj się. Idź naprzód i działaj własnym torem. Obierz plan i konsekwentnie skup się na celach, jakie masz do spełnienia.

Strach ma wielkie oczy

Nie nakręcaj się! Każdy popełnia błędy, tak samo, jak każdy może się z nich wytłumaczyć. W momencie, kiedy masz świadomość tego, że Twoje działania były jedynie okresowym wybrykiem, to spróbuj się wybronić. Większość pracodawców na pewno da Ci taką możliwość, abyś mógł się wypowiedzieć czy po prostu wytłumaczyć. Zaproponuj, że możesz wyjechać na tygodniowy urlop, aby zregenerować swoje ciało i umysł. To powinno pomóc. Pracodawcy nie wyrzucają ot, tak. Bardziej skłonni są dać szansę, niż wydawać kolejne pieniądze na czasochłonne i drogie procesy rekrutacyjne.

Kwestie prawne

Według Sądu Najwyższego ocenianie pracownika nie zależy od jego zgody. Jeżeli ocena jest dokonywana z zachowaniem zasad wyrażonych w Kodeksie pracy, pracodawca nie powinien obawiać się zarzutu stosowania szykan względem pracownika (wyrok z 26 stycznia 2005 r., II PK 198/04).

Jeśli jednak nie zgadzamy się z oceną naszego pracodawcy i chcielibyśmy się odwołać, to w Kodeksie Pracy również znajdziemy pomoc: “Dokonanie oceny sprzecznej z art. 94 pkt 9 kp może w niektórych przypadkach naruszać także godność lub inne dobra osobiste. Dlatego też możliwe jest dochodzenie roszczeń przez pracowników poszkodowanych oceną na drodze cywilnoprawnej (w art. 300 kp)”.

 

Czy uważasz, że okresowa ocena pracownika powinna być wdrożona w każdej firmie? A może istnieje coś takiego u Ciebie? Zapraszamy do wyrażania opinii na ten temat!