Zawód nauczyciela należy do zawodów trudnych. Z wiadomych powodów nie każda osoba nadaje się do tego, aby zostać pedagogiem i pracować z dziećmi oraz młodzieżą. Nauczyciel oprócz przekazywania wiedzy w odpowiedniej formie ma za zadanie stanowić autorytet.

Jego zachowanie i funkcjonowanie w szkole musi być nienaganne. W zawodzie nauczyciela liczy się, jak widać nie tylko fakt tego, że musi posiadać konkretną wiedzę, jak i pomysł na jej przekazanie, ale musi być dla swoich podopiecznych wzorem do naśladowania. Co więcej, w dużym stopniu wychowuje klasę, dlatego w umiejętny sposób zobowiązany jest do nakreślania najmłodszym ważnych życiowych wartości. Zadaniem dobrego nauczyciela jest także wspieranie dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy w razie potrzeby.

Co zrobić, aby zostać nauczycielem?

Aby zostać nauczycielem, nie wystarczy ukończyć odpowiednich kierunków studiów. Oprócz tego, że osoba nosząca się z zamiarem bycia nauczyciela ukończy studia wyższe na kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania, musi mieć przygotowanie pedagogiczne. Takie zdobywa się dzięki specjalnym zajęciom z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Nie da się ukryć, że ci, którzy chcą zostać nauczycielami, powinni przed podjęciem odpowiednich działań wziąć wszelkie za i przeciw. Nauczyciel w polskich realiach nie jest dobrze opłacanym zawodem. Pensja jest uzależniona od godzin pracy, ale też regionu Polski, w jakim pracuje nauczyciel. Wynagrodzenie nauczyciela zależne jest też od jego doświadczenia i przygotowania pedagogicznego.