OPZZ proponuje rewolucyjne zmiany. Jest też wizja stworzenia 2 różnych kodeksów pracy.

Jak informuje TVN24, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się wydłużenia urlopu rocznego do 32 dni. Do tej pory było to 26 dni. Miałoby to znacząco poprawić sytuację pracowników, a także pracodawców. Zmiana zredukowałaby stres w pracy oraz pozytywnie wpłynęłaby na wydajność pracowników. Zmniejszenie poziomu zapracowania miałoby również zmniejszyć poziom

czy Polacy chcą więcej urlopów?

Czy Polacy chcą więcej urlopów?

bezrobocia.

Wydłużenie urlopu jest uzupełnieniem naszego pakietu na rzecz „odśmieciowienia” polskiego rynku pracy i poprawy sytuacji pracowników. Inne inicjatywy na tym polu to m.in. radykalne ograniczenie umów cywilno-prawnych, zniesienie darmowych staży, zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, podniesienie płacy minimalnej. Wniosek o wydłużenie urlopu wypoczynkowego powstał też w oparciu o nasze spotkania w terenie – wielu pracowników deklaruje, że długość urlopu stanowi dla nich istotną kwestię – powiedział Piotr Szumlewicz (doradca OPZZ) podczas posiedzenia Rady OPZZ. (źródło: TVN24)

Dodatkowo, przewodniczący OPZZ Jan Guz zaproponował, by skrócić czas pracy z 40 do 38 godzin tygodniowo. Oba pomysły nie były jeszcze konsultowane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prezes Związków Zawodowych Pracodawców Cezary Kaźmierczak skrytykował proponowane zmiany. Stwierdził, że dodatkowe urlopy nie są potrzebne. Spowodowałyby spowolnienie wzrostu wynagrodzeń. Zaproponował za to stworzenie dwóch kodeksów pracy, m. in. osobnego dla małych przedsiębiorców.

Co sądzicie o tych pomysłach?

Autor: GoWork.pl