W całej Polsce wdrażane będzie nowe, zmodyfikowane prawo wodne, w wyniku czego m.in. w Bydgoszczy powstanie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Oznacza to szansę na nowe miejsca pracy w mieście.

Wizyta wiceministra w Bydgoszczy

Na początku grudnia w Bydgoszczy odbyło się zapowiedziane spotkanie wiceministra środowiska Mariusza Gajdy z samorządowcami, parlamentarzystami oraz ekspertami. Jego tematem była nowa ustawa – Prawo wodne, która będzie sukcesywnie wdrażana w całej Polsce. Podobne spotkania będą miały miejsce we wszystkich województwach, zwłaszcza że od 1 stycznia 2018 roku ma zacząć funkcjonować Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, któremu będą podlegać wszystkie instytucje i służby dotychczas zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką wodną.

Ważna rola Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest na wododziale, dlatego powstanie tu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w gestii którego leżeć będzie zarządzanie regionem wodnym Noteci. Za dolny odcinek Wisły odpowiadać będzie jednak Gdańsk.

Obecnie pod Bydgoszczą znajdują się dwa zarządy zlewni: w Inowrocławiu i w Pile. W nowym zarządzie pracę znajdzie około 100 osób. To szansa dla mieszkańców na zdobycie ciekawej, stabilnej pracy w tym mieście.

Oferta pracy do Zarządu

W regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej będą pracować przede wszystkim specjaliści. Już teraz poszukiwany jest specjalista do pracy w Bydgoszczy. Będzie on wykonywał pracę administracyjno-biurową przy komputerze, w wymiarze powyżej 4 godzin na dobę, oraz przebywał w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnym w budynku.

Do jego zadań zawodowych będą należały: wykonywanie działań związanych z utrzymaniem żeglugi na drogach wodny, prowadzenie współpracy z armatorami, urzędami żeglugi śródlądowej i turystami w zakresie organizacji imprez na wodzie oraz udostępniania obiektów hydrotechnicznych. Będzie on także prowadził postępowania dotyczące wycinek drzew i krzewów oraz nadzorował takie prace. W jego gestii znajdzie się również ewidencjonowanie zagadnień ruchu żeglugowego i ich analiza oraz kontrola pobierania opłat za żeglugę i śluzowanie. Będzie poza tym współuczestniczył w procesie prawidłowego stanu oznakowania, wytyczania oraz zachowania drożności szlaków żeglownych.

Od kandydatów na stanowisko specjalisty w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oczekuje się wyższego wykształcenia kierunkowego i doświadczenia zawodowego. Powinni oni dobrze znać przepisy prawa: ustawy – Prawo wodne, przepisów żeglugowych oraz ustawy o ochronie przyrody. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. To tylko niektóre z licznych wymagań obowiązkowych dla takich kandydatów.