Bezrobocie w Radomiu w marcu 2017 roku wynosiło ponad 16 proc., a w całym powiecie radomskim nawet ponad 22 proc. Dlatego każda nowa informacja dotycząca miejsc pracy w tym mieście i jego bezpośrednich okolicach w szczególności spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Prasa informuje, że w najbliższej przyszłości w Radomiu pojawi się około 600 nowych miejsc pracy.

Nowa inwestycja w podstrefie ekonomicznej

Na terenie miasta Radom znajdują się granice podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bardzo dobrze rozwija się ona od lat i stwarza warunki do zatrudniania nowych pracowników. Szacuje się, że w TSSE powstanie w przyszłości około 600 nowych miejsc pracy, za sprawą budowy zakładu przetwórstwa mięsnego QFG Food. Budowa ma rozpocząć się w kwietniu 2017 roku i zakończyć do lutego 2018 roku. Już przy samej inwestycji pojawiają się pierwsze oferty pracy, a po jej zakończeniu na pewno pracodawcy będą poszukiwać kolejnych pracowników.

Inwestycja szacowana jest na kwotę minimum około 90 mln zł, jak informuje prezes firmy QFG Food, Jarosław Krzyżanowski. Najmniejsze możliwe zatrudnienie, które zostanie wygenerowane dzięki niej, wyniesie 50 osób, ale docelowo firma chce zatrudnić szereg nowych pracowników. Całkowity koszt inwestycji może sięgnąć 170 mln zł.

Zakład QFG Food zajmie około 8 hektarów i powstanie przy ul. Energetyków. Teren ten uprzednio należał do radomskiej spółki Wodociągi Miejskie. Firma QFG Food specjalizuje się w wytwarzaniu tzw. convenience food, czyli żywności wygodnej, która jest gotowa do spożycia przez konsumenta od razu po podgrzaniu. Jest więc propozycją dla wszystkich tych ludzi, którzy nie mają sami czasu na przygotowanie dla siebie gorących posiłków.

Recepta na bezrobocie w Radomiu

Stopa bezrobocia w Radomiu w lutym 2017 roku wynosiła aż 16,3 proc., podczas gdy średnia dla Polski wynosi 8,2 proc. Jeszcze gorsze wyniki są właściwe dla całego podregionu radomskiego. Bez pracy pozostaje tam 17,9 proc. dorosłych. W urzędach pracy zarejestrowanych jest 45 tys. osób.

Dzięki pojawieniu się w najbliższym czasie nowego zakładu pracy w Radomiu, bezrobocie niewątpliwie się zmniejszy. Niemniej osoby bezrobotne muszą podjąć trud nabycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, aby w przyszłości móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie swoich aplikacji przez pracodawcę. W przeciwnym wypadku nawet nowe oferty pracy w Radomiu nie będą dla nich wystarczające dla skutecznej aktywizacji zawodowej.