Giełda Papierów Wartościowych jest rynkiem, na którym można inwestować w wybrane walory – papiery wartościowe, głównie akcje emitowane przez notowane na giełdzie spółki akcyjne.

Inwestorzy nie mogą jednak samodzielnie kupować i sprzedawać akcji giełdowych. Pośrednikiem musi być przy tym makler. Na czym polega jego praca?

Kim jest makler giełdowy?

Na giełdzie występuje wiele różnych podmiotów, które mają do wykonania określone zadania. Makler to jeden z nich. Jest osobą pośredniczącą w transakcjach kupna i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych, w zależności od tego, na jakim rynku funkcjonuje. Jeśli zaś chodzi o maklera giełdowego, to sprawa jest prosta, ponieważ pośredniczy w handlu papierami wartościowymi na giełdzie (więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.xtb.com/pl/akcje-kb) . Reprezentuje przy tym członków giełdy – wszystkie firmy inwestycyjne, w tym fundusze, jak i klientów prywatnych.

Istnieje kilka ról, które wykonują maklerzy i pod tym względem można ich podzielić na:

  • maklerów front office – zajmujących się obsługiwaniem klientów – indywidualnych i instytucjonalnych,
  • maklerów back office, tj. maklerów nadzorujących.

Makler front office zajmuje się świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń od klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W przypadku obsługi klienta indywidualnego makler może ponadto świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego.

Z kolei makler nadzorujący nie obsługuje klientów GPW, a jedynie kontroluje poprawność realizowanych zleceń. Powinien on zajmować się weryfikacją i sprawowaniem opieki nad maklerami front office.

Jak pracuje makler giełdowy?

 

 

Głównym zadaniem maklera giełdowego jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów lub domów maklerskich, dla których pracuje na GPW. Wszystko musi odbywać się, rzecz jasna w sposób zgodny z zasadami, jakie panują na giełdzie. Makler rezerwuje środki finansowe na kontach maklerskich klientów i z ich pomocą realizuje zlecenia. Ponadto informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o tym, jaki jest stan ich finansów.

Do niedawna makler nie mógł doradzać klientowi, w co zainwestować na giełdzie. Obecnie jest to możliwe, o ile makler posiada licencję maklerską.

Praca maklera niewiele ma wspólnego z tym, co sądzi większa część społeczeństwa. Nie stawia się on codziennie na „parkiecie”, w sali notowań ubrany w spodnie w kant, koszulę i czerwone szelki. To stereotyp, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Pokrzykujący maklerzy na parkiecie są właściwi tylko dla amerykańskiej giełdy Wall Street, gdzie nadal około połowa transakcji wykonywana jest w tradycyjny sposób, co wynika jednak głównie z mocnego przywiązania do historii.

Najczęściej z uwagi na dużą informatyzację giełdy maklerzy przeprowadzają zlecane im przez inwestorów transakcje drogą elektroniczną. Jest to może mniej widowiskowe dla obserwatora, ale praktyczniejsze i mniej kosztowne.

Specyfika pracy maklera

W swojej pracy makler (więcej o pracy maklera: www.najlepszybroker.pl/makler-gieldowy/) musi szybko realizować zlecenia swoich klientów. Osoby otwarte, pewne siebie, przebojowe i komunikatywne najszybciej odnajdują się w tej pracy, zwłaszcza w działach operacyjnych biur maklerskich, gdzie rzeczywiście mogą wykazać się swoimi umiejętnościami. Maklerem może być też osoba z dużymi zdolnościami matematycznymi, która sprawdzi się w wydziale analitycznym.

Makler musi być osobą odporną na stres, ponieważ pracuje w warunkach, w których nie trudno o różne czynniki stresogenne. Zawsze powinien zachowywać przysłowiową zimną kres i wykonywać swoje zadania, kierując się obiektywnymi przesłankami. Praca w tym zawodzie wiąże się z nieustającymi, dynamicznie następującymi po sobie zmianami, a zadaniem maklera jest dostosowanie się do nich i przewidywanie ich choć w niewielkim stopniu. W tej pracy liczy się dobra znajomość makroekonomii, mechanizmów rządzących działaniem Giełdy Papierów Wartościowych, jak i cechy osobowościowe, takie jak spostrzegawczość czy zdolności negocjacyjne. Maklerzy pracują w uregulowanym czasie i rozliczani są ze względu na ilość wykonanych transakcji i ich wynik.