W Lublinie sytuacja bezrobocia została opanowana. Jak wynika ze statystyk i badań, nie pracują tutaj tylko te osoby, które nie wykazują zainteresowania zatrudnieniem. Ci, którzy rzeczywiście szukają pracy, nie napotykają na problemy. W Lublinie mamy do czynienia z zawodami deficytowymi, zrównoważonymi oraz nadwyżkowymi. Sprawdźmy, jakie to dokładnie zawody.

Deficytowe zawody w Lublinie

W Lublinie pracodawcy poszukują naprawdę wielu wykwalifikowanych pracowników. Potrzebni są inżynierowie elektrycy oraz energetycy, blacharze i lakiernicy samochodowi, kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych, kosmetyczki, krawcy, kucharze, magazynierzy, listonosze i kurierzy. Murarze, tynkarze i posadzkarze to kolejne deficytowe zawody w Lublinie.

Zrównoważone zawody w Lublinie

Do zrównoważonych zawodów w Lublinie należą: dentyści, kierownicy budowy, malarze budowlani, pracownicy do spraw księgowości oraz rachunkowości, sprzedawcy, kasjerzy oraz terapeuci.

Jakie nadwyżkowe zawody w Lublinie?

Lublin to miasto, w którym lista zawodów nadwyżkowych jest relatywnie długa. Należą do nich przede wszystkim: agenci ubezpieczeniowi, dziennikarze, redaktorzy, ekonomiści, farmaceuci, fotografowie, kelnerzy, barmani, pedagodzy, opiekunki dziecięce, pracownicy socjalni, psycholodzy, psychoterapeuci, sekretarki, jak również recepcjoniści, specjaliści do spraw PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, instruktorzy nauki jazdy, graficy komputerowi, technicy informatycy oraz weterynarze.