Coraz częściej – w odniesieniu do działalności firmy – można spotkać się z określeniem, że działa ona w oparciu o zasady CSR. Niestety wciąż ogromna część społeczeństwa nie wie, co to oznacza, mimo iż takich przedsiębiorstw przybywa i można się z nimi spotkać na każdym kroku. Czym zatem jest CSR oraz jakie niesie za sobą korzyści?

Czym jest CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się wiele różnych inicjatyw. To sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w którym szczególny nacisk kładzie się nie tylko na bilans finansowy, ale również interes społeczny oraz otoczenie ekologiczne firmy, podejmując stosowne działania z tym związane. Nie oznacza to jednak, że firmy odpowiedzialne społecznie są organizacjami non-profit. W dalszym ciągu zależy im na generowaniu zysków, jednak równolegle do tego są otwarte na sugestie, słuchają swojego otoczenia i prowadzą dialog z różnymi grupami interesariuszy.

Ludzie – najważniejszy kapitał firmy

Czasy, w których postrzegano CSR tylko jako PR-owy zabieg minęły. Oczywiście społeczna odpowiedzialność przekłada się na wizerunek firmy (a to z kolei na zyski), ale postrzeganie tego w ten sposób odchodzi do lamusa, a o istocie takich działań zdają sobie sprawę nie tylko wielkie korporacje, ale również sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla firm odpowiedzialnych społecznie, najważniejszym kapitałem są ludzie oraz wiedza, którą dysponują. Może się to zresztą w dużym stopniu przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa. Odpowiedzialny biznes definiowany w ten sposób zakłada dbanie o dobre relacje nie tylko z klientami, ale także (a może przede wszystkim) z pracownikami. Co więcej, działa to w dwie strony. Kandydaci chętniej podejmują zatrudnienie w firmach, które działają w sposób etyczny i dbają o swoich pracowników – słowem, rozumieją, że to pracownicy są motorem napędowym przedsiębiorstwa i to oni w największym stopniu wpływają na każdy sukces przedsiębiorstwa.

Dlaczego CSR jest istotny?

Warto jeszcze raz nadmienić, że firmy prowadzące swoją działalność w zgodzie z zasadami CSR w dalszym ciągu chcą osiągać zyski. Społeczna odpowiedzialność biznesu okazuje się tu pomocna. Nie ma nic złego w tym, że jakaś firma sama z siebie dba o środowisko albo wspiera osoby potrzebujące pomocy. Dobrym przykładem jest tu Aviva, która w 2009 roku nawiązała długofalową współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim i zapewniła niepełnosprawnym sportowcom i ich trenerom stypendia, mające ułatwić im przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Społeczna odpowiedzialność biznesu pozwala zatem zrealizować szczytne i ważne cele, które nie muszą być bezpośrednio związane z działalnością firmy. Z drugiej strony może to mieć bezpośrednie przełożenie na budowę lub wzmacnianie pozytywnego wizerunku. To z kolei sprawia, że zwiększa się zainteresowanie usługami przedsiębiorstwa lub możliwością podjęcia z nim współpracy. Zdają sobie o tym zresztą sprawę sami menedżerowie firm. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz TNS OBOP aż 88% ankietowanych menedżerów w największych korporacjach w kraju, twierdzi, że prowadzenie organizacji w duchu CSR przekłada się na powodzenie firmy na rynku. Nie ma w tym jednak nic złego. Lepiej przeznaczyć te środki na szczytny cel niż wydać je na reklamę w mediach.

Autor: GoWork.pl