Oferty pracy

LIS
24

Wrześniowe targi pracy w Radomiu

Na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu znalazło się zaproszenie do udziału w XIII Radomskich Targach Pracy. Odbędą się one 22 września 2017 roku. Zaproszenie kierowane jest zarówno do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, jak i do wystawców.

LIS
24

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w Krakowie

Niepełnosprawni mają wiele problemów z podjęciem pracy zawodowej. Przede wszystkim wynikają one z ograniczeń fizycznych, jakie stawia im niepełnosprawność. Takie kłopoty chce przełamywać Krakowski Park Technologiczny, który zamierza kształcić osoby niepełnosprawne w takich zawodach, jak np. informatyk czy programista.

LIS
24

Uniwersyteckie targi pracy w Łodzi

Targi pracy zawsze są dla pracowników i pracodawców okazją do skonfrontowania swoich oczekiwań z obecnym rynkiem pracy. W Łodzi takie wydarzenie miało miejsce 16 listopada 2017 roku, kiedy to na Uniwersytecie Łódzkim po raz 13. odbyły się targi pracy tej właśnie uczelni. Zaprezentowało się na nich około 50 pracodawców, którzy przedstawiali odwiedzającym oferty pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach.

LIS
17

70 nowych miejsc pracy w Gdańsku

Gdańskie Usługi Komunalne są nową miejską spółką w Gdańsku, która została powołana do życia w celu zlecania jej zamówień „in-house”. Dzięki niej w mieście pojawi się nawet 70 nowych miejsc pracy.

LIS
17

Prace społecznie użyteczne w Zabrzu

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku prace społecznie użyteczne zostały zdefiniowane jako prace wykonywane przez bezrobotnych i inne osoby w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W roku 2018 takie prace będą wykonywane w Zabrzu, choć nie wiadomo jeszcze, w których placówkach.

LIS
16

Długotrwałe bezrobocie a powrót na rynek pracy w Częstochowie

Długotrwałe bezrobocie to na rodzimym rynku pracy jedno z najgroźniejszych zjawisk. Pomimo tego, iż sytuacja ulega poprawie, to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy wciąż stanowią nieco ponad połowę wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Jak z tym problemem radzi sobie Częstochowa?

LIS
16

Pracownicy socjalni z dużymi szansami na etat w Bytomiu

Badanie Barometr zawodów stanowi jednoroczną prognozę sytuacji w poszczególnych zawodach. Dzięki temu możliwe jest określenie kierunku rozwoju danego rynku pracy – informacje te są cenne zarówno dla instytucji zajmujących się zwalczaniem bezrobocia, jak i dla osób poszukujących zatrudnienia. Z raportów opracowanych na potrzeby wspomnianego badania wynika, iż w 2017 r. bardzo duże szanse na znalezienie pracy w Bytomiu będą mieć pracownicy socjalni.

LIS
15

Fabryka Firm – zostań swoim szefem – program w Bydgoszczy

Bezrobocie w Bydgoszczy spada i obecnie według danych z Głównego Urzędu Statystycznego jego stopa wynosiła na koniec maja 4,4 proc. w mieście i 7,5 proc. w powiecie bydgoskim. Dla porównania na koniec kwietnia stopy te analogicznie wynosiły 4,6 proc. i 7,8 proc. To bardzo dobre wyniki, a miasto nie ustaje w podejmowaniu kolejnych prób mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców. Jedną z nich jest program „Fabryka Firm – zostań swoim […]

LIS
15

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przygotował zbiorczy raport prezentujący listę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 roku. W regionie bielskim oraz w samej Bielsko-Białej panuje bardzo niski poziom bezrobocia rejestrowanego, dlatego warto wiedzieć, w jakich zawodach najłatwiej znaleźć pracę, a kto powinien być może pomyśleć w najbliższej przyszłości o przekwalifikowaniu się.

LIS
14

Staże z PUP w Białymstoku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku podejmuje zróżnicowane działania, których celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych. W mieście panuje ponad 10-procentowe bezrobocie rejestrowane, co oznacza, że co 10. osoba dorosła, zdolna do pracy, nie może jej znaleźć. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez PUP w Białymstoku w tym zakresie są staże zawodowe.