Ciężko zaprzeczyć faktowi, że jeżeli ktoś jest urodzonym kucharzem, na tym się zna, jest w tym co robi naprawdę dobry i jednocześnie również kocha podróżowanie czy wciąż nowe przygody, to praca kucharza okrętowego jest wręcz stworzona dla niego. Jest to też na tyle rzadki zawód, że mało który kucharz decyduje się na podjęcie tego rodzaju pracy – głównie ze względu na nieczęstą obecność w domu. Może jednak nie zawsze ten rodzaj zatrudnienia powinien być odrzucany od razu.

Jak zostać kucharzem okrętowym?

Aby móc podjąć pracę na takim stanowisku, konieczne jest uzyskanie świadectwa kucharza okrętowego. Kucharz okrętowy musi również spełniać warunki, jakie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005. Pierwszym etapem podjęcia pracy na takim stanowisku jest „zaliczenie” stanowiska młodszego kucharza, aby z kolei zostać nim, konieczne jest odbycie czterech kolejnych szkoleń z zakresu podstawowej ochrony PPOŻ, technik ratowniczych – indywidualnych, podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy i z zakresu bezpieczeństwa własnego i wspólnej odpowiedzialności.

Jak wygląda praca kucharza?

Kucharz na okrętach będzie odpowiadał za przygotowanie wszystkich posiłków, musi jednak posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe lub średnie w tej branży oraz odbyć minimum roczna praktykę na statkach morskich, musi również być posiadaczem dyplomu mistrza kucharskiego. Zanim przystąpi do działania na własną rękę, konieczne jest odbycie trzymiesięcznej praktyki na takich statkach w roli pomocnika kucharskiego, musi również zdać egzamin, aby uzyskać odpowiednie świadectwo w urzędzie morskim.