Wiele osób postrzega pracę tymczasową jako coś gorszego. Tymczasem ta forma zatrudnienia cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników. Warto zatem zdać sobie sprawę, jakie prawa im przysługują.

Czym jest praca tymczasowa?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników Tymczasowych, przez pracę tymczasową rozumie się wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Taka forma zatrudnienia nie zawiera aspektów charakterystycznych dla stosunku pracy. Istotną cechą jest konieczność zatrudnienia pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej, których jest w Polsce – zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – ponad 7,7 tysiąca. Agencja podpisując umowę z pracownikami tymczasowymi gwarantuje im identyczne świadczenia, jak w przypadku umowy o pracę. Mowa tu chociażby o wynagrodzeniu chorobowym czy składkach do systemu emerytalnego – okres pracy tymczasowej wlicza się do emerytury.

Prawa pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy powinien być traktowany przez pracodawcę w taki sam sposób, jak ci zatrudnieni na stałe na tym samym lub podobnym stanowisku. Każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu. Przepracowanie 30 dni jest równoznaczne z dwoma płatnymi dniami wolnego. Każdy kolejny miesiąc to dodatkowe 2 dni urlopu. Pracownik tymczasowy ma również prawo do płatnego urlopu chorobowego, o ile niedyspozycja jest potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Umowę o pracę tymczasową można oczywiście wypowiedzieć. Jeżeli została ona zawarta na maksymalnie 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. W dłuższym okresie ten czas zwiększa się do tygodnia. Jeśli pracownik został zatrudniony na dłużej niż 6 tygodni, przysługuje mu również prawo do szkoleń. Przepisy Kodeksu pracy określają również odszkodowanie, które należy się pracownikowi od pracodawcy w przypadku naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania.

Korzyści z bycia pracownikiem tymczasowym

Taka forma zatrudnienia – wbrew powszechnie panującym opiniom – ma swoje zalety. Te z kolei są coraz częściej dostrzegane, o czym może świadczyć wzrost liczby pracowników tymczasowych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zatrudnienie za pośrednictwem agencji może okazać się furtką do zdobycia stałej posady. Pracownik, który został pozytywnie zweryfikowany na danym stanowisku przez tymczasowego pracodawce, może okazać się pierwszym wyborem przedsiębiorstwa, gdy firma zdecyduje się zwiększyć zatrudnienie. Lepiej zwrócić się wtedy jeszcze raz do agencji lub bezpośrednio do sprawdzonego pracownika i podpisać z nim stałą umowę o pracę, niż przeznaczać zasoby na kosztochłonny proces rekrutacyjny. Praca tymczasowa daje też możliwość zdobycia doświadczenia w różnych branżach, a tym samym sprawdzenia swoich umiejętności w wielu dziedzinach. To bardzo istotne w przypadku ludzi młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Podjęcie takiej formy zatrudnienia pozwala im zapoznać się ze specyfiką danych branż i świadomie kształtować swoją przyszłość zawodową. Zyskują również możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, które pozwoli im dopasować grafik do innych zobowiązań, np. zajęć na studiach.

Autor: GoWork.pl