Bezrobocie w Radomiu jest zdecydowanie wyższe niż w innych miastach. Wynika to z kilku powodów. Z jednej strony brakuje tutaj rąk do pracy w wielu zawodach, z drugiej jednak z wysoką stopą bezrobocia mamy tutaj do czynienia dlatego, że mieszkańcy miasta nie chcą podjąć zatrudnienia. Sprawdźmy, jakich pracowników brakuje w Radomiu.

Jacy pracownicy poszukiwani są w Radomiu?

W Radomiu brakuje dekarzy i blacharzy budowlanych. Potrzebni są także diagności samochodowi oraz inżynierowie mechanicy. Pracę w Radomiu stosunkowo łatwo znajdą także: nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy do spraw finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, jak również szefowie kuchni, spawacze i lekarze. W ramach deficytowych zawodów w Radomiu mówi się również o kucharzach, pielęgniarkach, położnych i pracownikach telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterach oraz teleankieterach.

Ile pracy jest w Radomiu?

Warto podkreślić, że praca w Radomiu jest. Nie ma jednak odpowiednio wykwalifikowanych osób, aby mogły one podjąć pracę na danym stanowisku. Największym problemem na rynku pracy w Radomiu jest fakt, że wiele spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne nie może dostosować się do wymogów pracodawców. Bardzo dużo bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji, jak również doświadczenia zawodowego. Co więcej, na wysoki poziom bezrobocia w Radomiu ma także wpływ duże niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń, jakie oferowane są przez pracodawców.