W październiku 2016 roku bezrobocie rejestrowane w Częstochowie wynosiło 6,2 proc., co oznacza jego zdecydowany spadek w perspektywie ostatnich kilku lat. Częstochowianom brakuje jeszcze kilku procent do zrównania się z Katowicami, gdzie stopa bezrobocia wynosi około 3 proc., ale i tak nie można narzekać na brak pracy. Ta jest, choć często pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników, a pracownicy na brak pracy w Częstochowie. Jak efektywnie szukać pracy w tym mieście?

Targi pracy dla poszukujących

Jednym ze sposobów poszukiwania pracy w Częstochowie jest odwiedzenie targów pracy, jakie odbywają się w różnych miejscach w mieście. Na przykład w maju 2016 roku zorganizowano je w salach wystawienniczych Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Były to największe w regionie Targi Pracy, a ich organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Partnerami akcji zostali:

  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie,
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Łącznie swoje oferty pracy w Częstochowie prezentowało w Parku Przemysłowo-Technologicznym ponad 50 różnych firm. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem osób bezrobotnych, poszukujących pracy w Częstochowie. Oprócz możliwości przejrzenia najnowszych ofert pracy oraz zapoznania się z pracodawcami, odwiedzający mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z częstochowskiego Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy  i pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

Oferty pracy w PUP Częstochowa

Na co dzień oferty pracy w Częstochowie można sprawdzać na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy. Coraz więcej pracodawców właśnie za jego pośrednictwem poszukuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Poza tym w PUP w Częstochowie można skorzystać z jednej z aktywnych form wspierania zatrudnienia oraz walki z bezrobociem.  Tylko w grudniu 2016 roku uczestniczyło w nich 257 osób bezrobotnych, a od początku 2016 roku 4431. PUP oferuje prace interwencyjne, roboty publiczne, wpłaca jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dla bezrobotnych ma w ofercie bony zatrudnieniowe i bony na zasiedlenie oraz szkolenia tematyczne, które pozwalają na zdobycie kwalifikacji i wiedzy przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Staże, bony stażowe oraz prace społecznie użyteczne to kolejne formy wspierania walki z bezrobociem w Częstochowie.