Katowice to jedno z polskich miast o najniższym wskaźniku bezrobocia. W marcu 2017 r. wyniósł on zaledwie 2,9 proc., co jest znakomitym wynikiem zarówno na tle województwa śląskiego, jak i całego kraju. Działania mające na celu aktywizację bezrobotnych odznaczają się wysoką skutecznością, a dotyczą m.in. osób powyżej 50 roku życia.

Osoby 50+ mają problemy ze znalezieniem pracy

Osoby w wieku 50+ znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – nie tylko na Śląsku, ale i w pozostałych częściach kraju. Ciężko jest im znaleźć zatrudnienie – z wielu powodów. Nie jest żadną tajemnicą, że pracodawcy preferują młodych pracowników – pomimo tego, iż nie posiadają oni takiego doświadczenia i wiedzy, jak starsi kandydaci. Oczywiście i sami zainteresowani nie są w tym momencie bez winy – niejednokrotnie jest tak, że są niechętni do zmiany czy podnoszenia kwalifikacji, nie chcą się dostosować do panujących realiów oraz wychodzą z założenia, że są za starzy na naukę, np. języków obcych bądź obsługi komputera etc.

Firma po pięćdziesiątce? Czemu nie!

Tymczasem na przestrzeni paru ostatnich lat uwarunkowania rynku pracy w Katowicach uległy licznym zmianom, w związku z czym osoby po 50-tce mają naprawdę sporo możliwości, aby wykazać się na niwie zawodowej. Nie musi to wcale oznaczać pracy na etacie – inną formą jest prowadzenie działalności gospodarczej. Tego typu przedsięwzięcia wymagają jednak już na starcie posiadania pewnego kapitału, z czym przeważnie jest spory problem. Warto zatem pomyśleć o przystąpieniu do projektu „Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru województwa śląskiego”. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach poinformował, iż ruszył nabór wniosków.

Co przygotowano dla uczestników projektu?

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po pięćdziesiątce zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Ci, którzy zakwalifikują się do uczestnictwa w programie, będą mogli liczyć na:

  • bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24000 zł,
  • wsparcie finansowe przez okres 6 lub 12 m-cy w wysokości do 1750 zł na miesiąc,
  • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
  • stałe, profesjonalne doradztwo osób z doświadczeniem w biznesie,
  • udział w szkoleniach z zakresu m.in. podstaw przedsiębiorczości, marketingu itp.

Projekt realizowany będzie do końca 2018 r. Każdy, kto rozważa opcję złożenia wniosku, musi pamiętać o konieczności spełnienia paru warunków jak np. brak opcji podjęcia działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS.