W Gliwicach działa specjalna strefa ekonomiczna, stwarzająca idealne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki niej miasto stało się bardzo atrakcyjnym punktem dla inwestorów, również tych z zagranicy, którzy chętnie otwierają lub chcieliby otworzyć tu swoje oddziały. W strefie pracę znalazło także wielu pracowników z całego regionu.

Gliwicka Strefa Ekonomiczna w liczbach

W Gliwicach w strefie ekonomicznej funkcjonuje obecnie 108 firm, w których zatrudnienie znalazło aż 24 690 osób. Strefa cały czas się rozrasta, a nakłady inwestycyjne od początku jej działalności do stycznia 2017 roku wyniosły już 11,6 mld zł.

Gliwicka strefa jest wyjątkowa na tle innych ośrodków gospodarczych regionu. Została ona uznana za najlepszą w Europie oraz w Europie Środkowowschodniej, a w 2015 i 2016 roku wyróżniono ją roku tytułem Highly Commended w kategorii „SMEs Europe” w rankingu stref ekonomicznych fDi Global Free Zones of the Year.

Gliwice zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu sporządzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, pod względem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa śląskiego.

Atrakcyjność inwestycyjna miasta przekłada się na nowe miejsca pracy

Przeglądając oferty pracy w Gliwicach, wyraźnie widać wzmożone zainteresowanie płynące ze strony pracodawców z gliwickiej strefy. Poszukują oni pracowników fizycznych, jak i specjalistów, również z dziedziny nowoczesnych technologii.

Stopa bezrobocia w Gliwicach na koniec listopada 2016 roku wynosiła zaledwie 4,3 proc. i znajdowała się w trendzie spadkowym. Rynek pracy w tym mieście jest coraz częściej utożsamiany z rynkiem pracownika, ponieważ to on dyktuje warunki zatrudnienia potencjalnym pracodawcom.

Braki kadrowe w Gliwicach występują w firmach logistycznych, przemysłowych czy w branży IT i finansowej. Poszukiwani są zarówno pracownicy niższego szczebla, pracownicy fizyczni do pracy na budowie, jak i specjaliści, kierownicy i menadżerowie. Pracodawcy są skłonni zatrudniać nawet takich pracowników, którzy są od razu po studiach lub szkole zawodowej, albo są skłonni do przekwalifikowania się. Zapewniają im szkolenia i kursy, dzięki czemu mogą doszkolić sobie pracowników i zaangażować ich do pracy w swoim przedsiębiorstwie.