Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce na koniec stycznia 2017 roku wyniosła 8,6 proc. Na tym tle Śląsk, a zwłaszcza miasto Gliwice wypadają bardzo korzystnie. Również wysokość średniego wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracowników w Gliwicach jest więcej niż zadowalająca.

Bezrobocie na Śląsku

W urzędach pracy w województwie śląskim na dzień 31 stycznia 2017 roku było zarejestrowanych 125 734 osoby, z czego nieco ponad 69 tys. to kobiety. Stopa bezrobocia wyniosła 6,8 proc. i była niższa niż w całym kraju. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano przy tym w Bytomiu – 7869, w Sosnowcu 7234 oraz w Częstochowie 7014. Najlepsza sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim istnieje w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w Świętochłowicach i w Żorach, ale ofert pracy nie brakuje też w Gliwicach. W mieście tym na dzień 31 stycznia 2017 roku było zarejestrowanych 4813 bezrobotnych. W grudniu 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła tam zaledwie 4,3 proc.

Łatwość znalezienia pracy w Gliwicach

Sytuacja na rynku pracy w Gliwicach nie była tak dobra jak obecnie, przez ostatnie 25 lat. To pracodawcy są zmuszeni do szukania sposobów na zachęcenie do pracy potencjalnych pracowników. W wielu branżach, zwłaszcza wśród fachowców budowlanych, występuje deficyt pracowniczy. Brakuje realnie rąk do pracy, a firmy stają w obliczu poważnego problemu braków kadrowych, które starają się uzupełniać przy pomocy pracowników obcokrajowców.

Wynagrodzenia w Gliwicach i na Śląsku

Kiedy w 2015 roku firma Sedlak & Sedlak przeprowadzała badanie poziomu wynagrodzeń w województwie śląskim, bazując na wypowiedziach ponad 161 tys. osób, okazało się, że mediana zarobków dla mieszkańców Gliwic wynosiła wówczas 4000 zł, czyli o 500 zł więcej niż mediana wynagrodzenia dla województwa śląskiego. Po ponad roku sytuacja na rynku pracy tylko się poprawiła, a pracownicy mogą liczyć na coraz wyższe wynagrodzenie.

Gliwice są prężnie rozwijającym się miastem i najbardziej zaludnionym ośrodkiem w regionie, przyciągającym inwestorów. Dlatego praca w Gliwicach jest łatwo dostępna w wielu branżach. Pracujące tutaj osoby mogą dodatkowo liczyć na dogodne warunki płacowe. Oferty pracy w Gliwicach czekają między innymi na pracowników związanych z nowymi technologiami oraz z branżą IT, gdzie wciąż istnieje duży popyt na specjalistów. Są oni przyciągani przez pracodawców głównie za sprawą wysokich zarobków.