Gdzie najlepiej ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

Pod względem ceny polisa jest polisie nierówna. W skali roku można sporo zaoszczędzić na składce, o ile porówna się oferty za pomocą specjalnego kalkulatora. Ale warto przy tym pamiętać, że przy wyborze ubezpieczenia nie cena jest najważniejsza.

Zanim podejmiemy decyzję o wyborze polisy mieszkaniowej, dobrze jest nie tylko porównać oferty pod kątem wysokości składki, ale także zakresu ochrony, dostępnych sum ubezpieczenia oraz wyłączeń i limitów odpowiedzialności.

Zakres ochrony – wystarczy podstawa czy dokupić rozszerzenie?

Polisy mieszkaniowe dostępne są w formie podstawowej i rozszerzonej. Wariant podstawowy chroni mury (czasem też inne elementy stałe) przed kilkoma lub kilkunastoma ryzykami. Takie ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl zawiera m.in. pożar, powódź, osuwanie się i trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, huragan i porywisty wiatr, eksplozja i implozja, dym i sadza etc.

Chcąc jednak chronić majątek w sposób kompleksowy, czyli także mienie ruchome, należy pomyśleć o odpowiednich rozszerzeniach.

Firmy ubezpieczeniowe w różnego rodzaju zestawieniach jak https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/ranking proponują klientom różne dodatki, dzięki którym ochroną w ramach polisy można objąć wyposażenie oraz lokatorów.

W pierwszej kolejności warto rozważyć włączenie w polisę takich rozszerzeń jak:

  • zalanie – nie należy go mylić z powodzią, to dwa odrębne zdarzenia,
  • kradzież z włamaniem – z raportów policji wynika, że średnia wartość mienia skradzionego podczas jednego włamania wynosi ok. 11 tys. zł,
  • przepięcie – szkody elektryczne mogą dotyczyć zarówno mienia ruchomego (sprzęt AGD i RTV, sprzęt fotograficzny, komputery itp.), jak i stałych elementów nieruchomości,
  • OC w życiu prywatnym – chroni przed skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim,
  • stłuczenie przedmiotów szklanych – dotyczy wielu elementów stałych i ruchomości z elementami szklanymi,
  • domowy assistance – gwarantuje darmowe wsparcie specjalistów, np. w przypadku awarii w domu czy mieszkaniu.

Kwota ubezpieczenia – dlaczego to takie ważne?

Poszczególne ubezpieczenia wchodzące w skład polisy mieszkaniowej opiewają na określone sumy gwarantowane. Są to kwoty określające górne granice odpowiedzialności finansowej towarzystw ubezpieczeniowych, a więc maksymalne wysokości odszkodowań. Bardzo ważne jest to, aby przy ubezpieczaniu mienia podać jego rzeczywistą wartość. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko:

  • nadubezpieczenia – ubezpieczenie mienia ponad jego realną wartość oznacza dla właściciela polisy straty przy wypłacie odszkodowania, ponieważ ubezpieczyciel nie przyzna rekompensaty wyższej niż rzeczywista wartość mienia,
  • niedoubezpieczenia – zaniżanie wartości mienia mające na celu obniżenie składki skutkuje w razie szkody niskim odszkodowaniem lub odmową jego wypłaty.

Rzetelna wycena mienia w kontekście skuteczności polisy ma więc ogromne znaczenie – w razie problemów warto zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy.

Sprawdź ograniczenia i limity w polisie mieszkaniowej

Zawartość polisy mieszkaniowej należy dokładnie przeanalizować przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wyszczególnione są zasady korzystania z polisy oraz definicje pojęć ubezpieczeniowych (np. przepięcie nie u każdego ubezpieczyciela oznacza to samo). Akceptując warunki umowy, trzeba brać poprawkę na ograniczenia i limity. Są sytuacje, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę, np. w przypadku szkód spowodowanych umyślnie, pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających bądź będących efektem rażących zaniedbań (np. brak obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej czy elektrycznej). Ograniczenia i limity firmy ubezpieczeniowe wprowadzają w celu ochrony własnych interesów.

Ile kosztuje polisa mieszkaniowa?

Na ubezpieczenie mieszkania Polacy wydają średnio 200-300 zł w skali roku, a na ubezpieczenie domu od 300 do 500 zł. Ostateczna wysokość składki uzależniona jest od paru istotnych czynników, m.in. wartości nieruchomości oraz jej lokalizacji i powierzchni użytkowej, rodzaju konstrukcji (palna lub niepalna), zakresu ochrony, liczby i wieku lokatorów czy historii ubezpieczenia. Dla ubezpieczycieli znaczenie ma także to, czy na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (wówczas składka jest wyższa). Cena polisy to wypadkowa wielu elementów, niemniej warto pamiętać, że to nie ona powinna w pierwszej kolejności decydować o wyborze ubezpieczenia. Zakres ochrony i wysokość sum gwarantowanych to kluczowe czynniki wpływające na efektywność ubezpieczenia.

Polisa mieszkaniowa dobrana pod kątem indywidualnych potrzeb to najskuteczniejszy sposób na ochronę mienia i własnej kieszeni przed skutkami rozmaitych zdarzeń losowych. Straty bywają niekiedy bardzo dotkliwe, włącznie z utratą dachu nad głową – nie opłaca się zatem ryzykować brakiem ubezpieczenia.