Waloryzacja rent i emerytur wyniesie w 2018 roku 2,98%. Oznacza to, że świadczenie seniorów otrzymujących minimalną emeryturę będzie większe o prawie 30 złotych. To największy wzrost waloryzacji od 5 lat. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom PiS nie wypłaci jednak najuboższym emerytom dodatkowych środków.

Elżbieta Rafalska, sternik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała komunikat w sprawie waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98 proc. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat – możemy przeczytać w komunikacie resortu. Od marca osoby pobierające minimalną emeryturę, która wynosi 1000 zł, otrzyma o prawie 30 zł brutto więcej. W Polsce jest niemal 9 mln osób, które te świadczenia. To ponad 23% całego społeczeństwa. Każdego roku ZUS, KRUS oraz Zakład emerytalny MSWiA zwiększa ich świadczenia. Zgodnie z szacunkami rządu podwyżki rent i emerytur miały kosztować 5,4 mld zł. Teraz jednak wiadomo, że będzie on wyższy.

Budżet szczuplejszy o 6 mld

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur jest średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, zwiększony o przynajmniej 20% realnego wzrostu średniego wynagrodzenia w ubiegłym roku. Ustalając wskaźnik waloryzacji wzięto pod uwagę inflację w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów na poziomie 102,3% oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku. Ten z kolei wyniósł 3,4%. Tym samym wskaźnik waloryzacji ukształtował się na wspomnianym już poziomie (102,98%). Podwyżki świadczeń uszczuplą budżet państwa nawet o 6 mld złotych. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego – przy wskaźniku 102,98%– wyniesie prawie 6 mld zł. To o ok. 600 mln więcej niż szacował rząd. Koszt waloryzacji w 2018 r. jest znacząco wyższy od ubiegłorocznych wydatków – czytamy w komunikacie resortu. Dla porównania waloryzacja w ubiegłym roku wynosiła 0,44%.

500+ nie dla emerytów

Wraz z marcową podwyżką świadczeń miało nastąpić również wypłacanie 500+ dla najuboższych emerytów. Jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł mieli otrzymać seniorzy, których świadczenia nie przekraczają 1500 zł brutto. PiS wycofał się jednak ze swojego pomysłu. Od początku jego przeciwnikiem był premier Mateusz Morawiecki. Bardziej niż na wydatkach socjalnych chciałby się on skupić na inwestycjach. Więcej o niezrealizowanym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości tutaj: https://www.gowork.pl/blog/500-dla-emerytow-nowy-pomysl-ministerstwa-rodziny.