Kim jest osoba pracująca w dziale HR? Czy zajmuje się tylko rekrutacją oraz zwalnianiem pracowników? Wiemy na pewno, że pracownik działu HR to osoba, która przede wszystkim dysponuje potencjałem oraz talentami nowo zatrudnionych pracowników.

Jak naprawdę wygląda praca w branży HR i jakie wyzwania stawia przed rekruterami? Zapytaliśmy o to specjalistę z branży – na te oraz inne pytania zgodziła się udzielić odpowiedzi Pani Hanna Listek, dyrektor zarządzający Polski HR Doradztwo Personalne.

Czy spotkała się Pani z nietypowymi zachowaniami kandydatów podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Staramy się być przygotowani na wszelkie niekonwencjonalne zachowania kandydatów i właśnie pod kątem takich spotkań, prowadzimy szereg szkoleń z ekspertami branży i psychologami. Niemniej jednak, większość rekruterów doświadczyło w swojej karierze przynajmniej kilku sytuacji, które przeszły ich najśmielsze oczekiwania – od niezwykle ekspresyjnych reakcji np. płaczu, czy śmiechu podczas rozmowy, przez spoufalanie się z rekuterem, czy nawet próbę przekupienia rekrutera, by ten zarekomendował jego kandydaturę firmie poszukującej pracownika. W większości przypadków takie irracjonalne zachowania są wynikiem stresu – kandydaci chcą pokazać się z jak najlepszej strony i właśnie poprzez nerwy uzyskują efekt odwrotny od zamierzonego. W takich przypadkach staramy się załagodzić sytuację i dajemy kandydatowi chwilę na uspokojenie przy niezobowiązującej rozmowie np. proponując kawę i ciastko.

Czy w każdej firmie jest potrzebna osoba odpowiedzialna za rekrutację czy rozmowy z kandydatami mogą przeprowadzać również szefowie firm, managerowie działów?

Zasadność utworzenia osobnego stanowiska na potrzeby rekrutacji jest uzależniona od wielu czynników, najważniejszy z nich to liczba pracowników. Jeśli firma zatrudnia powyżej 50 osób i przeprowadza cykliczną rekrutacje przynajmniej raz na kwartał, obowiązki rekrutacyjne są zbyt czasochłonne, aby mógł się tym zajmować tylko manager działu czy szef firmy. Z drugiej strony, nawet w firmach zatrudniających mniejszą liczbę osób, wsparcie procesu rekrutacyjnego w postaci wiedzy HR może się okazać niezbędne. Zatrudnienie pracownika o niszowej specjalizacji to często żmudny proces, który wymaga znajomości metod weryfikacji kompetencji zawodowych. Te umiejętności są kluczowe dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, stąd warto jest kształtować i udoskonalać poprzez udział w szkoleniach z ekspertami HR. Drugą możliwością jest skorzystanie z outsourcingowego wsparcia wykwalifikowanych rekruterów, którzy pomogą w wyłonieniu idealnego kandydata.

Czy obecnie na rynku pracy brakuje dobrych specjalistów z branży HR czy wręcz przeciwnie – spotykamy się z ich przesytem?

W ostatnich latach rynek specjalistów z branży HR systematycznie się zwiększa. Uczelnie wyższe oferują kierunki studiów związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, już na studiach pierwszego stopnia. Aktualnie znajdujemy się więc w sytuacji, w której rynek HR jest nasycony. Jednak jakość i klasa specjalistów HR często pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że w dziale kadr pracują przypadkowi ludzie, którzy nie do końca świadomie zaplanowali swojej kariery i nie posiadają niezbędnych do wykonywania tego zawody kwalifikacji. Nie zawsze bowiem kluczową rolę odgrywa wykształcenie. Najważniejsze w tym zawodzie są społeczno-psychologiczne umiejętności, które odgrywają największą rolę podczas zarówno procesów rekrutacyjnych jak i późniejszego rozwoju kadry pracowniczej. Na szczęście w naszej branży istnieje rozbudowana sieć szkoleniowo-treningowa, która pozwala na ciągłe kształcenie się i zdobywanie nowych umiejętności.

Jakimi cechami powinna się odznaczać osoba pracująca na stanowisku związanym z HR-em? Czy bardziej liczą się zdolności interpersonalne, doświadczenie czy wiedza teoretyczna?

Firmowy HR-owiec to osoba, zajmująca się najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa, czyli zatrudnionymi tam osobami. Współczesny HR-owiec powinien mieć charyzmę, aby zarządzać zespołem, ale również odpowiednio rozwinięte zdolności interpersonalne, aby potrafić współpracować z ludźmi. HR-owiec powinien, także posiadać wiedzę na temat formalnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, obowiązujących w nim regulaminów oraz znajomości jego kultury organizacyjnej. Należy podkreślić, że efektywność pracy HR-owca nie zależy wyłącznie od posiadanej wiedzy, zdobytego wykształcenia czy umiejętności zawodowych. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim kwestia czy i w jaki sposób potrafi on wykorzystać potencjał kapitału ludzkiego w obszarze biznesowym. HR-owiec to osoba, która potrafi dokonać analizy interesów i zrozumieć oczekiwania poszczególnych osób, grup lub instytucji, których aktywność może mieć wpływ na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa i przekuć je na odpowiednie strategie personalne. Specjalista Human Resources powinien posiadać wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, dzięki którym jest w stanie dokonać analizy potencjału pracowników, zdefiniować ich możliwości i monitorować ich zachowania. Dzięki temu umiejętnie wspiera procesy biznesowe firmy w kontekście jej zasobów osobowych. Należy mieć zatem na uwadze, że dobry HR-owiec jest kimś więcej niż szeregowym pracownikiem danej firmy. Idealny pracownik działu kadr będzie więc w swoim profilu pracowniczym mieszanką wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych, doświadczenia oraz szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Jak najlepiej przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej z perspektywy osoby rekrutującej?

Wydawać by się mogło, że dla specjalistów HR przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych to zadanie nie wymagające żadnego przygotowania, w przeciwieństwie oczywiście dla samego rekrutowanego. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. Proces rekrutacyjny angażuje w równym stopniu obydwie uczestniczące w nim strony. Bez odpowiedniego przygotowania rekrutujący nie jest w stanie dobrze wywiązać się ze swojego zadania. Przed każdym spotkaniem z kandydatem, specjalista HR musi wykonać szereg czynności, niezbędnych do wyłonienia odpowiedniego człowieka. Podstawową rzeczą jest zapoznanie się ze specyfiką stanowiska jakie planuje się obsadzić nowym pracownikiem oraz z samą firmą, dla której rekrutujemy. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie pomoże nam zadawać odpowiednie pytania i uświadomi nas jakich odpowiedzi powinniśmy oczekiwać. Powinniśmy także zapoznać się z rynkiem, na którym działa nasz zleceniodawca. Należy również wnikliwie zgłębić wymagania stawiane przez pracodawcę i poznać przyszły zespół zwycięskiego kandydata. Da nam to szansę na stworzenie profilu idealnego kandydata.