Pod koniec września 2017 roku, zgodnie z publikacją na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, w tym mieście panowało bezrobocie na poziomie 4,3 proc. W całym województwie śląskim było to 5,5 proc., a w Polsce – 6,8 proc. Miasto nie ustaje jednak w wysiłkach, które mają na celu zwiększenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, między innymi dzięki dofinansowaniom dla nowych firm.

Do 25 tys. zł

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej 13 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do osób zainteresowanych możliwością założenia własnej działalności gospodarczej ze wsparciem ze strony urzędu. PUP przypomina, że każdy, o ile ma dobry pomysł na biznes i spełni pozostałe stawiane beneficjentom projektu warunki, może otrzymać nawet 25 tys. zł na realizację swojego przedsięwzięcia.

W samym projekcie i spotkaniu informacyjnym mogły wziąć udział zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotni w rudzkim urzędzie pracy, jak i osoby niepracujące, które jednak nie znajdują się w rejestrach pośredniaka.

Sukcesy PUP w Rudzie Śląskiej

Obecny program dofinansowywania działalności gospodarczej w Rudzie Śląskim nie jest pierwszym takim działaniem. Tylko w 2016 roku dzięki urzędowym refundacjom stworzono 60 nowych miejsc pracy w tym mieście. Od początku 2017 roku zawarto z kolei 48 umów dotacyjnych i 33 refundacyjne.

Ruda Śląska rozwija się pod względem gospodarczym i tworzy nowe miejsca pracy, dlatego bezrobocie sukcesywnie, z miesiąca na miesiąc, maleje. Obecnie na terenie miasta są 9874 firmy, a ponad 7 tys. z nich prowadzą osoby fizyczne. Pozostałe przedsiębiorstwa są własnością osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Z PUP w Rudzie Śląskiej przyszli przedsiębiorcy nie tylko mogą otrzymać dodatkowe środki nie tylko na założenie firmy (w kwocie do 25 tys. zł na osobę), lecz także pozyskać pieniądze na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej przyznawane są w ramach środków celowych Funduszu Pracy lub dwóch projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)” oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)”. Oba finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.