Podobno doczekaliśmy czasów, kiedy to pracownik dyktuje warunki zatrudnienia – posiada oczywiście stosowną wiedzę czy wykształcenie, nie zawsze odpowiednio duże doświadczenie, ale do tego żąda często bardzo wysokich pensji, na co pracodawcy patrzą raczej niechętnie. I znajdują rozwiązania, które w takich miastach jak Rybnik sprawiają, że osoby po 50. roku życia zaczynają mniej obawiać się o swoją przyszłość zawodową.

Obiecujące perspektywy

Obecnie prawie dwadzieścia siedem procent przedsiębiorców deklaruje, że ma zamiar zatrudniać osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia i dotyczy to przede wszystkim pracowników biurowych oraz starszych robotników. Wszystko dlatego, że nie mogą znaleźć zainteresowanych kandydatów wśród młodszych osób. Tendencje te widać już po statystykach zeszłego roku, w których 86% firm zdecydowało się na zatrudnienie bardziej doświadczonej kadry pracowniczej. Sami pracodawcy przyznają również, że jest sporo zalet zatrudniania takich pracowników. Przede wszystkim są zaangażowani w powierzone im zadania, posiadają niezbędne doświadczenie, a dodatkowo bardzo rzadko decydują się na zmianę stanowiska pracy.

W jakich branżach osoby 50+ już znalazły zatrudnienie?

Najczęściej zatrudniani są robotnicy do prac prostych – stanowią aż 44 procent. Dale mamy techników oraz robotników wykwalifikowanych, stanowiących 41%,pracowników biurowych, których liczba to 10%, a także kierowników, specjalistów – 9%,kadrę zarządzającą – 6%, mistrzów i brygadzistów stanowiących 5% oraz inżynierów w liczbie 3%.