Świat sprzedaży zmienił się znacznie na przestrzeni ostatnich lat. Doszły nowe technologie, metody negocjacyjne. Obecnie handlowiec, aby zachować swój profesjonalizm powinien na bieżąco się szkolić i doskonalić swoje umiejętności, dopasowując je do profilu firmy oraz klienta.

Klient – wróg czy przyjaciel?

Jak zostać idealnym handlowcem, czym się kierować? Pierwszą czynnością, jaką należy podjąć jest zrozumienie klienta – sposobu jego myślenia, oczekiwań i celów, które chce osiągnąć. Wojciech Haman oraz Jerzy Gut przekonują nas, że klienci grają, ponieważ chcą Ci odebrać pewność siebie i entuzjazm handlowy. Wiedzą, że kiedy stracisz wiarę w produkt lub w swoją firmę, jeśli przestraszysz się możliwości utraty kontraktu lub prowizji albo jeśli wzbudzą w Tobie współczucie – to będziesz skłonny do szczególnych ustępstw. Klienci przeczuwają, że jeśli im się to uda – staniesz się ich darmowym pracownikiem. Nie powinniśmy jednak traktować klientów jako naszych wrogów, osoby, z którymi musimy się zmierzyć i odnieść zwycięstwo. Są to przede wszystkim nasi partnerzy. Podczas transakcji chcemy osiągnąć porozumienie, które przyniesie korzyści dla obu stron. Kierując się zawsze tą zasadą osiągniemy praktycznie połowę sukcesu.

Trening czyni mistrza!

Chcąc zostać kompetentnym handlowcem potrzebny jest nieustanny trening i kształcenie się. Taką możliwości stwarzają liczne szkolenia. Możemy również zapisać się do szkoły policealnej, otrzymamy również od razu zawód – jest to również szansa na przekwalifikowanie się i zyskanie lepszej pozycji na rynku pracy. Jeśli przyjrzeć się ofertom, to najczęściej poszukiwane są osoby zajmujące się właśnie handlem lub sprzedażą. Będąc handlowcem nie zapominajmy również o ćwiczeniu naszych umiejętności miękkich. Powinniśmy się skupić przede wszystkim na:

perspektywa zawodu

Ciągła nauka i rozwój to fundament pracy w handlu.

– komunikatywności – nasze porozumiewanie się klientami, nawiązywanie kontaktów musi być zawsze jasne i zrozumiałe dla obu stron

– radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi – praca pod presją czasu jest nieodłącznym czynnikiem towarzyszącym obowiązkom handlowca, panowanie nad własnymi emocjami musi być przećwiczone do perfekcji

– orientacji na działanie – zawsze powinniśmy widzieć co jest celem każdej rozmowy, każdego spotkania, dbajmy o odpowiednia motywację, pewność siebie w realizacji zadań

Pamiętając o tych wyznacznikach z łatwością opanujemy sztukę negocjacji, podjęcia dialogu z klientem.