Elektryk jest osobą, która zatrudniona na danym stanowisku pracy zajmuje się instalacją elektryczną od A do Z. Do obowiązków pracy elektryka należy montaż, instalacja i naprawa instalacji elektrycznych. W ramach konkretnych obowiązków w danej firmie, gdzie zatrudniony jest elektryk, ich zakres może różnić się ze względu na wykształcenie i umiejętności pracownika.

Czym jeszcze zajmuje się elektryk?

Elektryk projektuje instalacje i sieci elektryczne. Ich montaż wykonuje zgodnie z dokumentacją techniczną. Uruchamia maszyny, urządzenia elektryczne, wykonuje ich przeglądy techniczne, jak i naprawia w ramach awarii. Konserwuje linie napowietrzne oraz kablowe, wykonuje pomiary, ocenia stan techniczny urządzeń, za które jest odpowiedzialny. Do głównych zadań elektryka należy także bieżące monitorowanie stanu wszystkich instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Co więcej, elektryk potrzebny jest wszędzie tam, gdzie mamy styczność z prądem. Tak więc praca elektryka nie jest ściśle związana z jednym miejscem pomimo zatrudnienia w danej firmie. Elektryk może być potrzebny nie tylko w konkretnych zakładach pracy, ale też na terenach budowy, w ramach prac wysokościowych czy warsztacie.

Zarobki elektryka

Biorąc pod uwagę zarobki elektryków, widać, że to opłacalny zawód i nic nie zanosi się, żeby miało być inaczej. Wynagrodzenie elektryków uzależnione jest od ich doświadczenia, posiadanych umiejętności oraz kwalifikacji. Niejednokrotnie pensja elektryka zależna jest też od firmy, w której elektryk zostanie zatrudniony, jej wielkości oraz kapitału. Średnia miesięczna pensja elektryków wynosi 3500 złotych brutto.