Psycholog to zawód dla wszystkich osób, które są otwarte na ludzi, świat, ale też problemy. Komunikatywność to szczególna cecha psychologów. Dobry psycholog to z całą pewnością człowiek, który potrafi pogodzić sferę prywatną z zawodową. Czy warto zostać psychologiem? Przyglądając się temu zawodowi z perspektywy dochodowości, z całą pewnością tak. Zawód psychologa uznawany jest bowiem za jeden z zawodów przyszłości.

Jak zostać psychologiem?

Psychologiem zostaje osoba, która ukończy jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W myśl zapisu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym prawo do wykonywania zawodu mają osoby, które po ukończeniu studiów odbędę staż zawodowy. Gdzie studiować? Do renomowanych miejsc należą: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie pracuje psycholog?

Psycholog może pracować w wielu miejscach: szpitalu, przychodni, kliniec, sanatorium, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, onkologicznej, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, szkole, przedszkolu, domu dziecka, ośrodku interwencyjnym, policji, schronisku dla nieletnich, więzieniu, ośrodku odwykowym. Na studiach psychologicznych edukacja psychologa nie musi się kończyć. Magistrowie psychologi mogą zdecydować się na studia podyplomowe, kursy oraz różnorodne szkolenia. Psycholog to z całą pewnością bardzo dobrze wybrany zawód w obecnych czasach. Niesie ze sobą bardzo wiele możliwości zarobkowych oraz rozwojowych.