Poznań, stolica Wielkopolski, może poszczycić się najniższym poziomem bezrobocia w Polsce. Czy rzeczywiście, z perspektywy pracowników, na rynku pracy jest tak dobrze, jak pokazują to bieżące statystyki?

Poniżej 2 proc. bezrobocia

Eksperci rynku pracy powszechnie sądzą, że wynosząca mniej niż 5 proc. stopa bezrobocia oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zdecydowana większość osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy wcale nie chce znaleźć zatrudnienia. Innymi słowy, w warunkach 5-procentowej stopy bezrobocia nie pracuje ten, kto nie chce pracować.

Jak zatem interpretować stopę bezrobocia na poziomie 1,6 proc., która występuje na rynku pracy w Poznaniu? To najniższy poziom w Polsce wśród miast wojewódzkich. W Warszawie, dla porównania, jest 2,3 proc. osób bezrobotnych, we Wrocławiu stopa bezrobocia wynosi 2,4 proc., a w Krakowie – 3 proc. Najwyższy poziom bezrobocia wśród miast wojewódzkich odnotowano zaś w Łodzi – 6,9 proc., choć i tak nie jest on wysoki, biorąc pod uwagę statystyki sprzed kilku lat.

Statystyki PUP w Poznaniu

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w III kwartale 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy Wielkopolski wynosiła zaledwie 1,6 proc. Pod koniec września 2017 roku osób bezrobotnych było tutaj 5,7 tys. W porównaniu rok do roku to o 1,2 tys. mniej. Bez pracy pozostaje wciąż 1,5 proc. osób aktywnych zawodowo.

W grupie tej przeważają kobiety. Statystycznie na 100 bezrobotnych mężczyzn przypada 131 bezrobotnych kobiet. W Poznaniu pracy w omawianym okresie poszukiwało 391 osób niepełnosprawnych oraz 33 cudzoziemców.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wskazuje, że co piąta osoba na bezrobociu miała jednocześnie uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Około 50 proc. wszystkich pozostających bez pracy zalicza się do kategorii długotrwale bezrobotnych.

W pośredniaku PUP osoby chcące podjąć pracę mają szansę znaleźć ciekawą ofertę. Pod koniec września PUP dysponował około 1,2 tys. propozycji pracy w Poznaniu, co oznacza, że na jedną ofertę przypadało 5 osób poszukujących zatrudnienia.

Wśród ofert, jakie aktualnie są dostępne w PUP w Poznaniu, można wymienić propozycje pracy jako operator maszyn CNC i tradycyjnych, pracownik obsługi biurowej, robotnik wykwalifikowany, pracownik ochrony, menadżer marki, pokojówka, ogrodnik czy wykładowca/ nauczyciel kursów zawodowych itd.