W czwartek, 16 listopada 2017 roku, o godzinie 10 w Centrum Biznesowym Adria w Rudzie Śląskiej miało miejsce szczególne wydarzenie, ważne dla wszystkich uczestników rynku pracy. To I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku”.

Wyjątkowe spotkanie

Podczas konferencji dyskutowano o roli pracownika i pracodawcy na rynku pracy. Wzięli w niej udział instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele świata nauki oraz pracodawcy. Swoje rozmowy i wykłady koncentrowali wokół aktualnych zmian i procesów zachodzących na rynku pracy. Konferencja przyciągnęła także przedstawicieli powiatowych urzędów pracy.

PUP w Rudzie Śląskiej pokusił się o pewną innowację i również w niej uczestniczył, starając się analizować oczekiwania względem rynku pracy w poszczególnych grupach. W centrum zainteresowania obecnie musi się znajdować nie tylko osoba bezrobotna, lecz także pracodawcy. To oni bowiem mają dziś poważne kłopoty z zaangażowaniem do pracy odpowiednich osób. Ich potrzeby też muszą być uwzględniane.

Co w programie konferencji?

Po przywitaniu uczestników konferencji „Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku” w Rudzie Śląskiej przez prezydenta miasta, rozpoczął się wykład prof. zw. dr hab. Augustyna Bańka, „Szanse rozwoju Urzędów Pracy w kontekście zmian rynku pracy i systemu poradnictwa zawodowego”. Następnie zaprezentowano badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, które realizowano pod hasłem „Pokolenia na rynku pracy”. Magister Bożena Boruta-Gojny przedstawiła zaś „Metodę intermentoringu pracowniczego, jako środka transferu wiedzy, rozwoju kultury organizacji oraz utrzymania na rynku pracy pokolenia 50+”. Po godzinie 11 odbyła się prelekcja „Znajdę pracę, będę nikim. Kierunek innowacji społecznych sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych”, wygłoszona przez dr hab. Małgorzatę Dobrowolską. Dr hab. Rafał Muster przygotował prezentację „Pracować i być biednym. Problem pauperyzacji osób aktywnych zawodowo – wymiar teoretyczny i empiryczny”. Później przyszedł czas na zadawanie przez publiczność pytań dotyczących wygłoszonych wystąpień.

Po godzinie 12 zaczął się panel dyskusyjny pod hasłem „Zarządzanie pokoleniami – perspektywa różnych podmiotów rynku pracy”. Po krótkiej przerwie można było wysłuchać wystąpienia dr hab. Adama Bartoszka z Uniwersytetu Śląskiego, „Prosumenci jako kategoria inteligentnych zasobów pracy w perspektywie gospodarki 4.0”, oraz prezentacji prof. zw. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki, „Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucja wspomagająca rozwiązywanie kwestii społecznych”, a także zadać pytania dotyczące tych wystąpień. Konferencję podsumowała dr hab. Katarzyna Popiołek z Uniwersytetu SWPS.