Niemal 80 proc. Polaków bierze pod uwagę możliwość samozatrudnienia lub pracę w charakterze wolnego strzelca. To dużo więcej niż w innych europejskich krajach. Z czego to wynika?

Polacy otwarci na samozatrudnienie

Polacy są bardziej otwarci na inną formę zatrudnienia niż etat, aniżeli reszta europejskich nacji – niemal 8 na 10 Polaków deklaruje taką możliwość. Tymczasem w skali kontynentu taką postawę dopuszcza 68 proc. osób. Badanie The Workforce View in Europe 2017, na które powołuje się Rzeczpospolita, przeprowadzono na zlecenie ADP w ośmiu europejskich krajach: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Jak podaje RP głównym czynnikiem motywującym do wyboru takiej formy zatrudnienia jest możliwość decydowania o miejscu pracy oraz liczbie przepracowanych godzin. W krótkich słowach, Europejczycy doceniają możliwość swobodnego planowania swojej pracy. Co więcej, osoby deklarujące samozatrudnienie okazują również wyższy poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Poza perspektywą wyboru czasu pracy oraz jego miejsca, bardzo istotnym źródłem motywacji jest również zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Z badania wynika, że harmonię między pracą a życiem prywatnym zachowuje nawet 84 proc. ankietowanych.

Korzyści samozatrudnienia

Deklaracje Polaków dotyczące możliwości podjęcia pracy w oparciu o samozatrudnienie nie biorą się znikąd. Przede wszystkim osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę muszą liczyć się z progresywnym podatkiem dochodowym. Pierwszy, 18-procentowy próg obowiązuje do rocznych dochodów wynoszących 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek, wynosząca 556,02 zł). Druga stawka, wynosząca 32 proc. obejmuje kwotę powyżej 85 528 zł. Oznacza to, że w przypadku osoby generującej roczny dochód w wysokości 90 tys. zł, wyższemu opodatkowaniu podlega tylko różnica między obiema kwotami – w tym wypadku 4 472 zł. Osoby pracujące w oparciu o samozatrudnienie mogą sami wybrać sposób opodatkowania: progresywny, taki jak w przypadku etatu oraz liniowy, wynoszący 18 proc. Kolejnym plusem samozatrudnienia jest możliwość zakupu niezbędnego do prowadzenia działalności sprzętu, odliczając od 50 do 100% kwoty podatku od kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście taką możliwość mają tylko te podmioty, które rozliczają się z podatku VAT. Równie istotnym aspektem, na który osoby samozatrudniające się nie mają większego wpływu jest sytuacja na rynku. Pracodawcy ponoszą spore koszty związane – mówiąc kolokwialnie – z utrzymaniem etatowego pracownika. Tym samym, preferują zatrudnianie osób prowadzących własną działalność, co pozwala na zaoszczędzenie sporych sum. Poniekąd tłumaczy to stosunek Polaków do samozatrudnienia. Taka forma daje im przewagę na rynku pracy. Niewykluczone zatem, że już wkrótce czeka nas era samozatrudnienia.

Autor: GoWork.pl