Osoby poszukujące pracy w Lublinie mogą cieszyć się z obecnej sytuacji. W mieście mamy do czynienia z długą listą deficytowych zawodów. Co więcej, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie doradcy zawodowi pomagają każdej osobie bezrobotnej znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Bieżąca sytuacja zmusza wielu pracodawców do zgadzania się na warunki, jakie stawiają wykwalifikowani pracownicy. Często też zatrudniani są obcokrajowcy.

Coraz większa liczba cudzoziemców w Lublinie

Na przestrzeni ostatnich lat widać zdecydowany wzrost liczby cudzoziemców zatrudnianych na terenie Lublina. W ten właśnie sposób uzupełniane są braki kadrowe w wielu dużych, jak i mniejszych firmach. Obcokrajowcy obejmują szereg stanowisk w ramach deficytowych zawodów w Lublinie. Nie są to, jakby się wydawało wyłącznie pracownicy fizyczni w produkcji czy też pracownicy prostych prac. Coraz częściej zatrudniani są w Lublinie zagraniczni pracownicy na stanowiskach, gdzie wymagane jest wyższe wykształcenie.

Co z bezrobotnymi w Lublinie?

Jeśli chodzi o bezrobotnych w Lublinie, to nie do końca są to osoby, które rzeczywiście nie mogą znaleźć pracy. Jak wynika z oficjalnych rejestrów Urzędu Pracy w Lublinie, są to osoby niezainteresowane zatrudnieniem. Jak widać, niejednokrotnie sytuacja ta zmusza pracodawców do zatrudniania pracowników z innych krajów, którzy są chętnie do pracy. Luka wypełniania przez cudzoziemców jest coraz większa, co oczywiście nie jest zadowalające. W minionym roku u 40% pracodawców lokalnych zostali zatrudnieni pracownicy spoza granic Polski.