Czasy, gdy firmy przebierały w pracownikach jak w ulęgałkach minęły. Dziś pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy, to klucz do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Pracownik – największy skarb przedsiębiorcy

Angielskojęzyczny termin employer branding jest określeniem wprowadzonym na początku XXI wieku przez firmę McKinsey. W ostatnich latach na dobre zadomowił się również w polskiej mowie, choć nie wszyscy zdają sobie sprawę co dokładnie oznacza. Employer branding jest niczym innym jak działaniami podjętymi na rzecz budowy pozytywnego, a zarazem spójnego wizerunku marki przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Czynności te mają przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników. To z kolei przekłada się na zyskiwanie przewagi nad konkurencją – zarówno na polu biznesowym, jak i kadrowym. Firma, która cieszy się reputacją wzorowego pracodawcy oszczędza koszty związane z procesem rekrutacji, bo rotacja w załodze jest mniejsza. Ponadto wysokiej klasy specjaliści napędzają rozwój organizacji i pozwalają maksymalizować zyski – zarówno te w postaci pieniędzy, jak i chociażby partnerów biznesowych. Należy pamiętać, że budowa pozytywnego wizerunku zaczyna się wewnątrz organizacji i jest procesem czasochłonnym. Próby przedstawienia firmy jako dobrego pracodawcy są z góry skazane na niepowodzenie, jeśli zatrudnione osoby nie czują się dobrze w miejscu pracy.

Wewnętrzny employer branding

Employer branding można podzielić na dwa obszary: wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy z nich to działania podejmowane na rzecz aktualnych pracowników, zwiększenia ich satysfakcji z pracy. Polega to m.in na zapewnieniu im możliwości rozwoju oraz odpowiednich warunków do pracy. Kluczem pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz jest jej pozytywny wizerunek wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli zbudowanie relacji, więzi z pracownikami, i właśnie tym zajmuje się wewnętrzny employer branding. Pracownicy powinni angażować się w życie firmy, czuć się jej ambasadorami. Dlatego bardzo ważne jest badanie potrzeb i opinii swojej załogi. Dzięki temu pracodawca dowiaduje się jakie aspekty są ważne dla jego podwładnych oraz na jakim etapie ich zaspokojenia aktualnie się znajduje. Wewnętrzny employer branding nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi – czasami wydawać by się mogło kosmetyczne zmiany, przynoszą bardzo pozytywne efekty.

Zewnętrzny employer branding

Działania employer brandingowe można podzielić na te podejmowane wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Zewnętrzny employer branding obejmuje działania reklamowo-wizerunkowe, mające na celu zdobycie zainteresowania atrakcyjnych kandydatów do pracy. To z kolei przekłada się na wzrost efektywności zatrudnionych osób. Co więcej, pozytywne opinie pracowników jeszcze mocniej uwiarygadniają wizerunek firmy na zewnątrz. Jednym z najprostszych przykładów zewnętrznego employer brandingu są różne formy komunikatów, które firma wysyła na rynek. Muszą być one jednak spójne z realiami. Informacja, w której firma przedstawiana jest korzystniej niż jest naprawdę odniesie odwrotny skutek do zakładanego. Nawet jeśli początkowe efekty okażą się zadowalające i przedsiębiorstwo zatrudni wysokiej klasy specjalistów, to bardzo szybko zorientują się oni, że komunikaty były nieprawdziwe. To z kolei sprawi, że firma straci nie tylko pracownika, ale również reputacje – taka osoba może wyrażać negatywne opinie o firmie.