Wysoko postawione stanowiska powinny wymagać posiadania odpowiednich, równie wysokich kwalifikacji, które będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo placówce, która będzie prowadzona przez taką osobę. Zwykle największe emocje budzą kwalifikacje, jakie posiada dyrektor szkoły czy przedszkola, ponieważ w grę wchodzi nie tylko poziom nauczania dzieci, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych.

Komu oddajemy życie pod opiekę?

Czasem aż trudno zdać sobie sprawę z faktu, że w zasadzie dyrektorzy odpowiadają za nasze zdrowie czy nawet życie w miejscu pracy. Co do samych ich kompetencji, chociaż czasem miewamy wątpliwości, konieczne jest ukończenie magisterskich studiów wyższych lub posiadanie kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania placówka oświatową. Ponadto musi posiadać minimum pięć lat doświadczenia w pracy, musi również mieć wykształcenie i kwalifikacje odpowiadające zadaniom oraz roli, jaką pełni placówka, w jakiej ubiega się o stanowisko. Konieczne jest również przedstawienie raczej standardowego zaświadczenia lekarskiego o stwierdzeniu braku przeciwwskazań do objęcia stanowiska. Dyrektor obejmujący stanowisko nie może również być karany dyscyplinarnie, a żadne postępowanie wobec niego nie może być w toku, nie może być karany za przestępstwa czy objęty zakazem pełnienia funkcji tego typu. I chociaż absolutna podstawą są twarde i żelazne fakty, potrzebne są jeszcze odpowiednie cechy charakteru.