Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to nie lada wyzwanie. W najtrudniejszej sytuacji są przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw – wiele takich firm upada w przeciągu pierwszego roku funkcjonowania, za co odpowiedzialność ponoszą zbyt duże zobowiązania finansowe. Nie bez powodu zatem w Bydgoszczy prowadzone są działania mające na celu wspieranie małych, średnich oraz mikro przedsiębiorców.

Niższe opłaty za lokale

Wskaźnik bezrobocia w Bydgoszczy oscyluje obecnie w granicach 5 proc. Tak dobrego wyniku miasto nie odnotowało już od wielu lat. Jest to rezultat rozmaitych inicjatyw realizowanych na wielu płaszczyznach, które zaowocowały tym, iż Bydgoszcz na tle kraju wypada naprawdę bardzo dobrze. Ważnym aspektem, o jakim należy tu koniecznie wspomnieć, jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

Władze miasta w 2016 r. podjęły decyzję o wdrożeniu programu „Lokal na start”. Jest to ogólnopolski projekt adresowany do nowych firm będących na tzw. małym ZUS-ie – czyli uiszczających preferencyjną stawkę ZUS wynoszącą w 2017 r. 487,90 zł. Jakie korzyści wspomniany program przynosi początkującym przedsiębiorcom? Otóż kluczowym jego założeniem są symboliczne opłaty za udostępniania lokali – 1 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu przez pierwsze 2 lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. To ogromne ułatwienie zważywszy na fakt, iż koszty najmu lokali to jedna z czołowych pozycji w budżecie każdej firmy.

Władze miasta podkreślają, iż niskie bezrobocie nie uprawnia do spoczywania na laurach. Wsparcie dla nowych firm jest konieczne, ponieważ to dzięki nim powstają kolejne miejsca pracy w Bydgoszczy. Nie da się też ukryć, że i dla zarządców budynków to również niemałe ułatwienie – Administracja Domów Miejskich nie musi bowiem wykładać sporych sum na utrzymywanie pustych lokali.

Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności

Warto przy tej sposobności przypomnieć, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zachęca bezrobotnych mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw biznesowych. Służyć temu mają specjalne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – aktualnie maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać, wynosi ok. 24400 zł. Są one przyznawane w ramach programu aktywizowania bezrobotnych, których w styczniu 2017 r. zarejestrowało się w Bydgoszczy ok. 8400. Wspomniane dotacje są udzielane na ściśle określonych w regulaminie warunkach, lecz pomimo tak wyśrubowanych kryteriów chętnych do skorzystania z tej formy wsparcia nie brakuje.