Sytuacja kobiet na rynku pracy jest szczególnie trudna – wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników ze szczególnym naciskiem na obowiązki związane z rodzicielstwem. Również i Bydgoszcz, gdzie bezrobocie jest niskie, nie odstaje pod tym względem od reszty kraju. Tak jak wszędzie, tak i tutaj ogromnego znaczenia nabierają działania mające na celu zachęcenie pań do aktywności na niwie zawodowej.

Sporo kobiet bez pracy w Bydgoszczy

Z raportów opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy wynika, iż stopa bezrobocia w mieście w grudniu 2016 r. ukształtowała się na poziomie 4,8 proc. – w powiecie bydgoskim w tym okresie wyniosła 8 proc., zaś w kraju 8,3 proc. W styczniu 2017 r. na terenie miasta zarejestrowanych było 8379, z czego aż 4544 stanowiły kobiety. Dane te są niepokojące pomimo tego, iż Bydgoszcz znajduje się w niewielkim gronie polskich miast, gdzie rejestrowane bezrobocie nie przekracza 5 proc.

Jak oceniają eksperci, kobietom na rynku pracy w Bydgoszczy – i nie tylko – jest ciężko odnaleźć się z wielu powodów. Niebagatelny wpływ na to mają wspomniane we wstępie obowiązki rodzicielskie, ale też istotną rolę w omawianym kontekście odgrywa fakt, iż panie są na ogół wynagradzane gorzej aniżeli mężczyźni. Poza tym program Rodzina 500 Plus spowodował, iż wiele kobiet zrezygnowało z etatów, gdyż okazało się, że pobieranie świadczeń z tego tytułu jest korzystniejsze niż dochody z umowy o pracę.

Warsztaty dla przedsiębiorczych pań

Bydgoski PUP podejmuje różne działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych – dotyczy to także kobiet. Jednakże nie tylko ta instytucja dba o ten jakże niezwykle ważny aspekt. W tym miejscu należy wspomnieć o ogólnopolskim programie aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, w ramach którego pod koniec stycznia 2017 r. odbyły się w Bydgoszczy bezpłatne warsztaty adresowane do kobiet pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie da się ukryć, iż w dzisiejszych czasach panie odgrywają bardzo znaczącą rolę w biznesie – szacuje się, że co trzecia firma w naszym kraju została założona i jest prowadzona przez kobietę. Świadczy to o tym, iż Polski są przedsiębiorcze – ale czasem brakuje im odwagi i merytorycznej wiedzy, aby ruszyć z biznesowymi projektami.

Warsztaty były świetną okazją, by zdobyć cenne informacje dotyczące m.in. funduszy unijnych, tworzenia modelu biznesowego, poszukiwania różnych źródeł finansowania działalności czy korzyści, jakie przynosi komunikacja online z klientami. Uczestniczki mogły ponadto uzyskać szereg indywidualnych porad i dowiedzieć się, jakie rozwiązania w ich przypadku sprawdzą się najlepiej.