W skali całej Polski bezrobocie w marcu 2017 roku wynosiło 8,1 proc. Dla województwa śląskiego wskaźnik osób bezrobotnych zmalał do poziomu 6,5 proc. Bardzo dobre wyniki zanotowano w samej Bielsku-Białej, gdzie bez pracy w marcu pozostawało zaledwie 3 proc. osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Wyniki opublikowane przez PUP w Bielsku-Białej

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej opublikował najnowsze informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2017 roku. Dane są aktualne na 31 marca 2017 roku i bardzo optymistyczne dla pracowników. Okazuje się bowiem, że coraz mniej mieszkańców Bielska-Białej pozostaje bez pracy. Zresztą część tych osób, które widnieją w rejestrach bezrobotnych, należy do grupy długo pozostających bez zajęcia zarobkowego i niewykluczone, że w ogóle nie szukają oni zatrudnienia.

W marcu według PUP w Bielsku-Białej stopa bezrobocia rejestrowanego w samym mieście wyniosła zaledwie 3 proc. To mniej o 0,1 punktu procentowego miesiąc do miesiąca. W powiecie bielskim z kolei była nieco wyższa i wyniosła 5,2 proc. To lepsze wyniki niż dla całego województwa śląskiego, gdzie bez pracy pozostaje 6,5 proc. dorosłych mieszkańców.

Dane liczbowe wskazują, że w PUP w Bielsku-Białej pod koniec marca tego roku było zarejestrowanych o 117 osób mniej niż w lutym. Z ewidencji wyrejestrowano łącznie 972 osoby, z czego 501 podjęło pracę zawodową, 33 osoby zostały skierowane na staż, 12 osób rozpoczęło szkolenie, a 17 osób prace społecznie użyteczne. Tylko 184 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy.

Jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy w Bielsku-Białej?

W bielskim urzędzie pracy cały czas pojawiają się nowe oferty. Tylko w marcu – 1500 wakatów. Najwięcej, bo 587 czeka na osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Nie trzeba więc mieć dyplomu ukończenia wyższej uczelni, aby w Bielsku-Białej znaleźć interesującą ofertę pracy. Pracodawcy chętnie zatrudnią w Bielsku-Białej i w całym powiecie bielskim monterów wyrobów z tworzyw sztucznych, krawców, operatorów maszyn, cieśli, zbrojarzy, betoniarzy-zbrojarzy, operatorów urządzeń do produkcji makaronu, szwaczki maszynowe, stolarzy, tapicerów, operatorów wtryskarek czy pracowników cukierniczych.

Szansę na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem średnim, które mogą pracować jako technicy elektrycy, technicy prac biurowych, kontrolerzy jakości produktów spożywczych, kasjerzy, graficy komputerowi, malarze, monterzy rurociągów przemysłowych, przedstawiciele handlowi itp. Najmniej oferty pracy w Bielsku-Białej w PUP czeka na osoby z wykształceniem wyższym. Firmy chcą zatrudnić technika prac biurowych, technika informatyka, psychologa, pracownika socjalnego, architekta, technika masażystę, specjalistę ds. sprzedaży czy inżyniera systemów i sieci komputerowych.