W Białymstoku w lutym 2017 roku według informacji urzędu statystycznego było około 50 tys. zarejestrowanych bezrobotnych w PUP. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła zatem 10,5 proc. i była wyższa niż średnia stopa w Polsce – 8,5 proc. Dla bezrobotnych oraz dla wszystkich chętnych mieszkańców Białegostoku przygotowano bezpłatne warsztaty pod hasłem „Zredukuj stres”, „Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty” oraz „Biznesplan od podstaw”.

Wysokie bezrobocie

W perspektywie całego kraju bezrobocie panujące w Białymstoku i w regionie jest dosyć wysokie. W porównaniu z innym wojewódzkim miastem – Poznaniem, gdzie jest około 2 proc. osób pozostających bez pracy, 10,5 proc. bezrobocia w Białymstoku wydaje się całkiem słusznie bardzo wysokim wynikiem.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku chce przeciwdziałać zjawisku rosnącego bezrobocia i przyczynić się wydatnie do aktywizacji zawodowej mieszkańców. W tym celu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowało i przeprowadziło warsztaty skierowane do osób bezrobotnych, choć udział w nich nieodpłatnie mogli wziąć wszyscy zainteresowani ich tematyką mieszkańcy.

Tematyka i zakres szkoleń

Osoby bezrobotne w kwietniu 2017 roku mogły wziąć udział w warsztatach przygotowanych i przeprowadzonych przez Urząd Pracy w Białymstoku, podczas których mieli szansę zapoznać się z różnymi technikami radzenia sobie ze stresem, odkryć swój potencjał zawodowy oraz nabyć cenne informacje dotyczące zasad tworzenia biznesplanu.

Pierwszymi warsztatami, jakie zorganizował PUP w Białymstoku, było spotkanie z 13 kwietnia 2017 roku pod tytułem „Zredukuj stres”. Czynniki stresogenne w środowisku pracy występują często, ale ze stresem walczyć muszą również osoby, które przez dłuższy czas kompletnie bezskutecznie poszukują zatrudnienia. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia dotyczące roli stresu w życiu człowieka, stworzenia listy czynników mogących wywołać stres, analizę postaw życiowych oraz poznanie i ćwiczenie technik relaksacyjnych wraz z technikami radzenia sobie ze stresem.

Po 20 kwietnia zorganizowano z kolei warsztaty pod tytułem „Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty”, podczas których uczestnicy mogli odkryć swój potencjał zawodowy, możliwości, jakie on stwarza, co zaowocować mogło znalezieniem dobrej pracy, podjęciem decyzji o dalszej drodze zawodowej i rozpoczęciu jej realizacji.

26 kwietnia można było wziąć udział w Białymstoku w spotkaniu „Biznesplan od podstaw”, kierowanym do przyszłych przedsiębiorców. Wykładowcy mówili o definicji i ogólnej użyteczności biznesplanu oraz o jego ważności przy podejmowaniu decyzji biznesowych i w obliczu starania się o przyznanie dotacji. Przedstawiono praktyczne wskazówki, jak tworzyć dobry biznesplan.